SkoFo: Vi skal udvikle mindretallet

Skoleforeningens formand Udo Jessen og næstformand Andrea Heimrath

Billede
Foto: Skoleforeningen

Skoleforeningens formand Udo Jessen og næstformand Andrea Heimrath

Kommunikation@skoleforeningen.org

fredag d. 9. september 2022, kl. 21:14

Kære forældre

Skoleforeningens Styrelse har fremsat et beslutningsoplæg om mindretallets fremtidige struktur. Det er nu til høring hos fællesrådsmedlemmerne. På et møde om tre uger skal Fællesrådet debattere forslaget og eventuelle ændrings- og modforslag – og så ved afstemning formulere Skoleforeningens holdning i strukturdebatten.

Styrelsens beslutningsoplæg tager afsæt i de ønsker om forandring, vi har hørt på de tre regionale debatmøder om emnet, og i det vi hører i vores egen organisation:

- Samarbejdet i den sydslesvigske hverdag fungerer godt mange steder, men der er store lokale forskelle og der er generelt udfordringer med at finde frivillige til ”gammeldags bestyrelsesarbejde” - derfor er der brug for at tænke det lokale mindretals(sam)arbejde på en ny måde.

- Samrådet har brug for beslutningskompetence.

- De sydslesvigske foreninger er dygtige til at udføre deres kerneopgaver.

Disse holdninger genspejles også i den undersøgelse, Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig har foretaget. 

Samtidig er det et forslag, hvor alle mindretalsorganisationer kan være med.

Det vi ikke har hørt på de tre regionale møder er holdningen: Enten bliver det model c/model d eller det bliver ingenting

Det kan derfor undre, at SSFs forkvinde Gitte Hougaard-Werner og SdUs formand Kay von Eitzen nu forud for Fællesrådets afgørelse presser på i Flensborg Avis ved at sige: Enten bliver det en af de to nævnte modeller eller det bliver ingenting. Det kan ikke være det, de har hørt på de regionale debatmøder. Så hvis det fra starten af har været SSFs og SdUs præmis, at det skal være c/d eller ingenting, hvorfor har vi så haft debatmøderne i foråret?

I Skoleforeningen er det forældredemokratiet der har det sidste ord. Det får Fællesrådet den 29. september. Vi har en forventning om, at også toppen i de andre folkelige organisationer henter sig et mandat hos deres øverste myndighed inden de melder kategorisk ud. Om dette mandat så også bliver model c/model d eller ingenting, må vi afvente.