Sammenhold og fællesskab i mindretallet er det, der tæller | Flensborg Avis - nyheder & baggrundstof fra Sydslesvig & grænselandet : FLA

Annonce

Annonce

Annonce

Familieportræt

Sammenhold og fællesskab i mindretallet er det, der tæller

Både mor Hjørdis og far Steen kender mindretallet fra barnsben af. De kunne ikke forestille sig andet for deres egne børn.

oplæsning resume

Grit Jurack
grit@fla.de

FAKTA

Betingelser for dansk statsborgerskab ved bopæl i Sydslesvig

Som der står i teksten ved siden af, overvejer Steen Petersen at søge dansk statsbogerskab. Her kan du læse, hvordan reglerne er.

Medlemmer af det danske mindretal med bopæl i Sydslesvig kan blive danske statsborgere, hvis de opfylder to ud af fire nedenstående kriterier. Det første kriterie er dog obligatorisk.

1) Ansøgeren er født eller opvokset i Sydslesvig og har helt eller delvist gået i dansk skole eller kan dokumentere danskkundskaber i skrift og tale på linje med de krav, der stilles til andre ansøgere om dansk indfødsret ved lov.

2) Ansøgeren skal være af dansk afstamning. Det vil sige, at mindst én person i ansøgerens slægt fire generationer tilbage har haft dansk indfødsret ved fødslen.

3) Ansøgeren har på et tidligere tidspunkt haft bopæl i Danmark i mindst tre år i træk. Undtagelsesvis vil dette kriterium kunne opfyldes ved tidligere at have haft bopæl i et andet nordisk land, såfremt ansøgeren i øvrigt har en særlig tilknytning til det danske mindretal.

4) Ansøgeren har i en periode på mindst 10 år sammenlagt udført aktivt bestyrelsesarbejde, udført frivilligt arbejde eller på anden måde være aktivt medlem i én eller flere af det danske mindretals foreninger.


Annonce

Annonce

Annonce

Annonce

Næste ‘Familieportræt’