Dansk minister: Muslingefiskeri i Flensborg Fjord kan fortsætte

Danmark agter ikke at stoppe muslingefiskeriet i den gispende Flensborg inderfjord. SSW vil have sagen på Grænsetrekantens bord igen og måske også op i landdagen. 

Fotos dokumenterer, at livet på havbunden har det dårligt, når der er fisket efter muslinger i Flensborg Fjord. Den danske regering afviser i et svar til Aabenraa og Sønderborg kommuner at gøre noget. Arkivfoto: Flensborg Avis
Fotos dokumenterer, at livet på havbunden har det dårligt, når der er fisket efter muslinger i Flensborg Fjord. Den danske regering afviser i et svar til Aabenraa og Sønderborg kommuner at gøre noget. Arkivfoto: Flensborg Avis Fla

Der dänische Fischereiminister Mogens Jensen (Soz.) hat ein Stopp der Muschelfischerei in der Flensburger Förde abgelehnt. Die Gemeinden Aabenraa und Sønderborg hatten das gefordert und indirekt auch die Stadt Flensburg, die die Muschelfischerei im Flensburger Teil der Förde gestoppt hat. Der Minister weist darauf hin, dass der Sauerstoffverlust nicht mit der Muschelfischerei zusammenhängt. Emission von Stickstoff und Phosphor von Land, sind dafür verantwortlich. Der SSW will sich dem Thema annehmen. 


Flensborg/København. »Effekten af muslingefiskeri på forekomsten af iltsvind i indre danske farvande vurderes af DTU Aqua at være marginal sammenlignet med effekten af tilførsel af næringsstoffer fra l..

2 okt 2020, 17:46
Niels Ole Krogh
nok@fla.de

FAKTA

Fra ministerens svar
Minister Mogens Jensen skriver i sit svar: 
»Muslingefiskeri med et bundslæbende redskab har alene en meget lokal påvirkning af bundfaunaen på muslingebanken, hvor der fiskes. Muslingefiskeri kan dog også modvirke effekterne af iltsvind, da fjernelse af muslinger medfører en fjernelse af levende organisk materiale, der ellers ville dø og derved gennem forrådnelse lede til forværring af iltsvindet samt efterfølgende yderligere frigivelse af næringsstoffer bundet i muslingerne. Desuden vil der ved fiskeri ske en fjernelse af næringsstoffer fra området. Det er vigtigt at have denne nuancering med, når man taler indsatser for havmiljøet.«