Dansk minister: Muslingefiskeri i Flensborg Fjord kan fortsætte

Danmark agter ikke at stoppe muslingefiskeriet i den gispende Flensborg inderfjord. SSW vil have sagen på Grænsetrekantens bord igen og måske også op i landdagen. 

Fotos dokumenterer, at livet på havbunden har det dårligt, når der er fisket efter muslinger i Flensborg Fjord. Den danske regering afviser i et svar til Aabenraa og Sønderborg kommuner at gøre noget. Arkivfoto: Flensborg Avis
Fotos dokumenterer, at livet på havbunden har det dårligt, når der er fisket efter muslinger i Flensborg Fjord. Den danske regering afviser i et svar til Aabenraa og Sønderborg kommuner at gøre noget. Arkivfoto: Flensborg Avis Fla

Niels Ole Krogh

nok@fla.de

2. okt 2020, 17:46 d. 2. okt 2020, 17:46 kl. 2. okt 2020, 17:46

Der dänische Fischereiminister Mogens Jensen (Soz.) hat ein Stopp der Muschelfischerei in der Flensburger Förde abgelehnt. Die Gemeinden Aabenraa und Sønderborg hatten das gefordert und indirekt auch die Stadt Flensburg, die die Muschelfischerei im Flensburger Teil der Förde gestoppt hat. Der Minister weist darauf hin, dass der Sauerstoffverlust nicht mit der Muschelfischerei zusammenhängt. Emission von Stickstoff und Phosphor von Land, sind dafür verantwortlich. Der SSW will sich dem Thema annehmen. 


Flensborg/København. »Effekten af muslingefiskeri på forekomsten af iltsvind i indre danske farvande vurderes af DTU Aqua at være marginal sammenlignet med effekten af tilførsel af næringsstoffer fra l..