Annonce

Annonce

Annonce

Politik

Overborgmester vil øge dansk betjening på rådhuset

SSWs Stefan Seidler undrede sig på Facebook over, hvorfor man kun delvist kan udfylde formularer på dansk på rådhuset i Flensborg. Overborgmester reagerer positivt. 

Marie Buhl
marie@fla.de

FAKTA

EU har sprogpagt

Den europæiske sprogpagt fra 1992 beskytter og fremmer regionale sprog samt mindretalssprog i Europa. Traktaten blev vedtaget af Europarådet i 1992, og Tyskland har ratificeret den i 1998.

Sprog, der har stor udbredelse i regioner, provinser eller delstater og ikke betragtes som statens officielle sprog, kan nyde godt af pagten.

Grundholdningen er den, at sprog er en del af mangfoldigheden og kulturarven i landene og regionerne.

Pagten opregner et stort antal forskellige tiltag, som staterne kan iværksætte for at beskytte og fremme de historiske, regionale sprog og minoritetsprog.

Europarådet udgiver hvert år en rapport for hvert af landene, hvor det peger på, hvor der kan gøres mere for at fremme et sprog.


Annonce

Annonce

Annonce

Annonce

Næste ‘Politik’