Tiltaltes forklaring: Brandstiftelse blev en ventil for negative tanker

Brandstiftelse var en slags ventil for negative tanker, forklarede den tiltalte. Hverken hans psykiske problemer eller hans alkoholmisbrug danner grundlag for nedsat straf, mener psykologisk sagkyndig.

Ved landsretten i Flensborg har der siden april kørt en retssag mod en 33-årig mand, der er anklaget for brandstiftelse.
Ved landsretten i Flensborg har der siden april kørt en retssag mod en 33-årig mand, der er anklaget for brandstiftelse. Foto: Michael Staudt
nh@fla.de
torsdag d. 25. maj 2023, kl. 16.56

Flensborg. En 33-årig mand, der er tiltalt for ti tilfælde af brandstiftelse eller forsøg på brandstiftelse i 2022 i Flensborg, skal dømmes for fire af dem. Og han skal fire år i fængsel. Sådan lød påstanden torsdag fra anklageren ved landsretten i Flensborg, da det fjerde retsmøde i den omfattende brandstiftelsessag gik mod enden.

Den 33-årige var tiltalt for ti forhold, men sagens dommer anbefalede, at seks tilfælde af brandstiftelse eller forsøg på samme udover de ovennævnte ikke skal indgå i dommen. Det godkendte anklagemyndigheden.

Anklageren lagde i sin sagsfremstilling vægt på, at den 33-årige står tiltalt for fire forhold, der i sig selv er alvorlige nok til fire års fængsel. Blandt andet har han antændt en brand i sin egen boligblok på Havretorv, hvor flere beboere var hjemme og kunne være kommet til skade. Desuden skete der skader for over 24.000 euro, da han efter tiltalen satte ild på to biler i en parkeringskælder i Angelbogade den 14. august sidste år, og en kælderbrand endte med skader for 38.000 euro. Endelig har han antændt il i en affaldscontainer den 21. september sidste år, lyder tiltalen.

Desuden lagde anklageren vægt på, at tiltalte flere gange undervejs i retssagen havde løjet i retten, at han havde afgivet skiftende forklaringer, og at han generelt havde svært ved at stå ved sine handlinger. Blandt andet har den 33-årige gentagne gange tilstået sine handlinger for senere at trække sin tilståelse helt eller delvist tilbage. 

Det erkendte den tiltalte da også fra retsmødets begyndelse, da hans forsvareren oplæste en erklæring fra den 33-årige:

- Han har svært ved at tale med fremmede og finde de rigtige ord, sagde forsvareren og forklarede, at den anklagede erkender brandstiftelserne.

- At sætte ild til noget har fungeret som en ventil for hans psykiske problemer, mens han har været påvirket af alkohol. Han har derfor også svært ved at huske tilfældene, men han fortryder dem meget og vil gerne sige undskyld. 

De negative tanker forsvinder

Dommeren gennemgik de enkelte sager og stillede spørgsmål til den 33-årige om motiverne bag brandstiftelserne samt omfanget af hans alkoholmisbrug. 

Den tiltalte svarede med lav stemme. Dommeren måtte stille de samme spørgsmål flere gange, og forsvareren hviskede til den tiltalte for at hjælpe ham. 

I sagen fra 14. august sidste år om de to udbrændte biler i en parkeringsgælder i Angelbogade forklarede den tiltalte, at han den 14. august drak en flaske Oldesloer korn og derefter blev vred på sig selv, fordi han egentlig ikke ville drikke længere. Han gik ned i parkeringskælderen i Angelbogade.

- Så handlede jeg bare. Jeg ville løbe fra mine problemer ved at sætte ild til bilen. Jeg prøvede bare at finde på noget, jeg kunne gøre, siger han. 

- Men hvad får du ud af at sætte ild til ting, spurgte dommeren. 

- Så er de negative tanker pludselig væk, og hovedet er frit, svarer han.  

»Jeg kan ikke huske det«

Lidt senere erkendte den tiltalte brandstiftelse i kælderen i huset på Havretorv, som han selv boede i, men han ville ikke indrømme en brandstiftelse i samme kælder dagen efter.

- Men det brændte jo igen, minder forsvareren ham om. 

- Jeg kan ikke huske det, siger den anklagede. 

Efter en kort pause kom forsvareren dog igen med en erklæring fra den tiltalte. Han forklarede, at den 33-årige dagen efter sin brandstiftelse gik ned i kælderen og så, hvad han havde gjort.

- Han tændte en cigaret og fik tanken om at ville sætte ild til noget. Det gjorde han så, men han kan ikke huske, hvad han satte ild til.  

Under afhøringen af den 33-årige om de øvrige forhold kom det frem, at han næsten hver aften endte med at drikke alkohol, og at han tumlede med negative tanker. De var som regel udløst af, at han alt for mange gange havde fået at vide, at han ikke duede til noget og er for dum til alting, forklarede han.

Ikke psykologisk grundlag for nedsat straf

Den tiltalte blev af en psykologisk sagkyndig karakteriseret som en uselvstændig person med en personlighedsforstyrrelse, der gør ham afhængig af personer og situationer. Det var dog ikke tilstrækkeligt til en nedsat straf, og heller ikke alkoholmisbruget var formildende, sagde eksperten.

Den sagkyndige forklarede, at den tiltalte burde indskrænke eller stoppe sit alkoholforbrug helt og desuden har brug for psykoterapi.

- Han skal lære at forstå og håndtere sine impulser og få klarhed over sine svagheder og styrker, sagde den sagkyndige og forklarede, at den 33-årig ikke opfylder kriterierne for en diagnose som patologisk brandstifter, men bruger ilden som at måde at håndtere sine negative følelser på.

Anklager kræver fire års fængsel

Forsvareren sagde i sin afsluttende bemærkning, at den tiltalte har erkendt handlingerne, selvom han har haft svært ved det, og der har været meget frem og tilbage. På grund af problemer i hans personlighed og dårligt selvværd er den tiltalte ikke i stand til at tage ansvar for sig selv, sagde han.

- Det er tydeligt, at han har kæmpet med sig selv, siger forsvareren og understregede, at der er en sammenhæng mellem den 33-åriges alkoholmisbrug og hans handlinger. 

Han mente derfor, at en nedsat straf i de tilfælde, hvor den tiltalte har været beruset, ikke bør udelukkes – dels fordi den tiltalte har udtrykt ønske om at gå i terapi, og dels fordi den sagkyndige har udtalt i retten, at psykoterapi kunne have en effekt.

Den tiltalte fik mulighed sidst i retsmødet mulighed for at udtale sig en sidste gang.

- Jeg er meget ked af det, sagde han med grødet stemme.

Det sidste retsmøde finder sted tirsdag den 30. maj klokken 09.15.