Tysk solcellepark planlagt klos op ad danske boliger og naturområde

Husejere i naturskønt område i Padborg og Frøslev kan få en solcellepark kun 50 meter væk. Den planlægges lige på den anden side af grænsen, hvor danske miljøregler ikke gælder. Aabenraa Kommunes retningslinjer hedder en afstand på 200 meter. 

Den planlagte solcellepark i Harreslev skal ligge tæt op ad den danske grænse. Men nu protesterer Aabenraa Kommune. Foto:
Den planlagte solcellepark i Harreslev skal ligge tæt op ad den danske grænse. Men nu protesterer Aabenraa Kommune. Foto: Tim Riediger

Resümee

Die Kommune Apenrade wehrt sich gegen die Pläne für einen Solarpark in Harrislee. Die 20 Hektar große Fläche links und rechts der Bahnlinie soll bis zu 50 Meter nah an dänische Häuser in Pattburg und Fröslee reichen: »Bedenklich nah«, findet das Apenrades Bürgermeister Jan Riber Jakobsen (Konservative). Er verweist auf eine Richtlinie der dänischen Kommune, nach der größere Solaranlagen in der Regel einen Mindestabstand von 200 Metern zu Wohnbebauung haben müssen, um zum Beispiel Blendwirkung zu vermeiden. Harrislee wertet dieses und andere Feedbacks nun aus, bevor es mit den Bauplänen weitergeht.

Harreslev/Padborg. Aabenraa Kommune modsætter sig planerne om en solcellepark i Harreslev. Lige syd for grænsen, under 50 meter fra boligområder i Frøslev og Padborg og ved naturområder, er Harreslev K..

on 6 jul, 17:38
Henriette Pilegaard og Frederike Müller
henpi@jfmedier.dk og fm@fla.de

FAKTA

Baggrund

Aabenraa Byråd har vedtaget retningslinjer for større solenergianlæg på terræn i det åbne land, der producerer til kollektive net. Det er hensigten, at retningslinjerne skal bruges i arbejdet med kommuneplaner.

Byrådet har vurderet, at anlæg som er større end 10 hektar, altid vil kunne få væsentlig indflydelse på miljøet. Anlægget i Harrislee er på 20 hektar, og afstanden til boliger i Frøslev og Padborg er under 50 meter.

Ifølge retningslinjerne i Aabenraa Kommune skal der som hovedregel friholdes en zone på 100 meter for byområder, landsbyer og sammenhængende boligbebyggelser, og vurderes en udbygning af solenergi at være massiv, skal afstanden som hovedregel øges med yderligere 100 meter.

Da sagen har grænseoverskridende miljøvirkning, er det Miljøstyrelsen, der formidler høringssvar fra den danske offentlighed og myndigheder ifølge Espoo-konventionen. Man kan finde materialet på Miljøstyrelsens høringportal.