Unterschriftensammlung: Stadtwerke sollen bis 2035 klimaneutral werden

Ganz direktdemokratisch will ein Bündnis erreichen, dass die Stadtwerke bereits zehn Jahre früher aus den fossilen Brennstoffen aussteigen, als es das Gesetz vorschreibt.

»Umso schneller die benötigten Unterschriften sammeln«: Clara Tempel vom Bündnis Klimabegehren mahnt zur Eile. Foto:
»Umso schneller die benötigten Unterschriften sammeln«: Clara Tempel vom Bündnis Klimabegehren mahnt zur Eile. Foto: Bündnis Klimabegehren Flensburg
fm@fla.de
tirsdag d. 19. april 2022 kl. 14.59

Resume

Sammenslutningen Bündnis Klimabegehren Flensburg gennemfører i maj en underskriftsindsamling, der kræver, at Stadtwerke allerede fra 2035 ikke længere anvender fossile brændstoffer - og ikke først fra 2045 som loven foreskriver det. Der skal indsamlet min. 5000 underskrifter for, at borgerinitiativet kan overrækkes til kommunen. Derefter afgør byrådet initiativets skæbne. Hvis det afvises, inviteres alle flensborgere til at stemme om initiativet.

Flensburg. Das Bündnis »Klimabegehren Flensburg« sammelt Unterschriften, um die Stadtwerke bis 2035 klimaneutral zu machen – zehn Jahre früher, als die Bundesregierung es vorschreibt. Ab..