Flensborg Kommune vil klage over beslutning: Lukning er nødvendig

Flensborg Kommune vil gøre indsigelse imod forvaltningsdomstolens beslutning om, at Rådhusgade igen skal åbnes for trafik. 

Egentlig har kommunen fået besked på, at skiltene skal tages ned eller overdækkes. Byen håber dog på, at lukningen kan blive indtil en endegyldig beslutning er truffet. Foto:
Egentlig har kommunen fået besked på, at skiltene skal tages ned eller overdækkes. Byen håber dog på, at lukningen kan blive indtil en endegyldig beslutning er truffet. Foto: Sven Geißler

Marie Buhl

marie@fla.de

11. jan 2022, 14:50 d. 11. jan 2022, 14:50 kl. 11. jan 2022, 14:50

Flensborg. I forvaltningen i Flensborg Kommune er man stadig af den overbevisning, at det var den rigtige beslutning at lukke Rådhusgade (Rathausstraße) for gennemkørsel. De vil derfor klage over forvaltningsdomstolens beslutning om, at gaden igen skal åbnes for trafik. 

Flensborg Kommune lukkede i slutningen af oktober 2021 Rådhusgade for al trafik bortset fra busser, cyklister og beboere. Beslutningen blev begrundet med, at der ofte opstår farlige situationer omkring Rådhusgades udmunding, der ligger mellem busstationen og politistationen, hvor der både er et væld af politibiler, busser, bilister, cyklister og fodgængere. 

Mandag afgjorde forvaltningsdomstolen i Slesvig, efter en klage indsendt af seks advokater og notarer i advokatvirksomheden JEP i Flensborg, at Flensborg Kommune skal ophæve lukningen igen. De vurderer ikke, at trafiksituationen er farlig nok til at retfærdiggøre en lukning af gaden. 

Den beslutning vil Flensborg Kommune dog gøre indsigelse imod. 

»Flensborg Kommune har handlet ud fra en trafikfaglig vurdering og er fortsat overbeviste om, at lukningen er nødvendig. Kommunen vil derfor indsende en klage over beslutningen«, lyder det i en pressemeddelse.

De har desuden fået besked på, at gaden omgående skal åbnes igen, indtil en endelig afgørelse er truffet. 

Også det vil Flensborg Kommune søge om at få udskudt, så gaden i stedet kan forblive lukket, indtil afgørelsen er truffet.