Annonce

Annonce

Annonce

Lokalt

Flensborg gøres smukkere

Rundt om i Flensborg er TBZ i gang med at forskønne nogle af byens grønne pletter.

Trine Flamming
tf@fla.de

FAKTA

Aktuelle forskønnelsesprojekter i Flensborg

Skt. Jürgen Platz: Vejene saneres, og nye bænke sættes op. På de lange sider plantes prydbuske, og der sås ny blomstereng. Allerede i december blev der plantet klimatræer, i marts blev der plantet træer som supplement til den højre hæk.

Carlisle Park: Den eksisterende beplantning suppleres med et par solitærbuske. Dertil bliver der plantet stauder og et par mindre prydbuske i det nyanlagte bed over over for banegårdsudgangen.

Rummelgang: Der plantes to træer med lille krone (japansk kirsebærtræ og ahorn) og prydbuske samt efterårsplanter ved skråningen (blandt andre perlebusk, kvalkved, dronningebusk og sommerfuglebusk). Murene og trapperne repareres.

Kieler Anlagen: Der plantes prydbuske, blandt andet klokkebusk og syren, samt stauder til at dække jorden omkring reklameskiltet.

Voigtplatz : I spidsen af pladsen er de grimme buske fjernet. Her vil der i stedet blive plantet nye prydbuske og sået græs.  

Rensningsanlægget (Klärwerk): Der plantes nye slyngplanter ved hegnet og beholdere samt tagterrassen. Forberedelse og såning af blomsterenge. Der plantes zelkova ved hegnet mod vandet. 

Kilde: TBZ


Annonce

Annonce

Annonce

Annonce

Næste ‘Lokalt’