Det ser sort ud i Tyskland: Men i Sydslesvig er udsigterne noget lysere

Trods pessimisme og inflation synes der foreløbig ikke at være udsigt til flere ledige i Sydslesvig. Tværtimod ser virksomhederne mangel på arbejdskraft som et af de største problemer.

Og mens inflation og pessimisme nok er til at få øje på, blandt andet når man spørger Sedef Attasoy fra IHK Flensburg, er der ikke udsigt til arbejdsløshed, nærmest tværtimod.
Og mens inflation og pessimisme nok er til at få øje på, blandt andet når man spørger Sedef Attasoy fra IHK Flensburg, er der ikke udsigt til arbejdsløshed, nærmest tværtimod. Kira Kutscher
peder@bjerge.net
torsdag d. 25. maj 2023, kl. 18.54

Resümee

Trotz Pessimismus und Inflation droht in Deutschland offenbar keine steigende Arbeitslosigkeit. Im Gegenteil: Die Unternehmen sehen den Mangel an Arbeitskräften als eines der größten Probleme an.

Flensborg. I dag viser de officielle tal, at Tyskland nu officielt er i recession. Det er et ord, der af mange associeres med stigende arbejdsløshed, inflation og triste udsigter - kort sagt en økonomi..