Slesvig Roklub: Stabile tal med hensyn til økonomien og medlemmerne

Sidste år kunne Slesvig Roklub gøre en række nye investeringer. Klubben har desuden roet 6500 kilometer.

Anne Lattschar med hendes vinderfoto: en fire-åres ved Luisenbad.
Anne Lattschar med hendes vinderfoto: en fire-åres ved Luisenbad. Anne Lattschar

Ruwen Möller

rm@fla.de

onsdag d. 23. november 2022, kl. 18:42

Slesvig. 22 medlemmer i alderen 10 til 82 år var forleden samlet sig for at holde generalforsamling i Slesvig Roklub. 

Forpersonen Katrin Fritzsche og rochef Jens Herzig berettede om bestyrelsens arbejde det seneste år. Året var især præget af nye investeringer, således blev der købt to nye både, en to- og en fire-åres inrigger, og derudover blev stuen i klubhuset nyindrettet. Sidstnævnte var kun muligt på baggrund af en generøs donation fra A.P. Møller fonden. Bestyrelsen kunne ellers berette om stabile medlemstal og 6500 roede kilometer.

I år holdt roklubben igen sin årlige fotokonkurrence, medlemmerne kunne indsende de flotteste billeder igennem året med håb om en præmie og muligheden for at få sit billede op og hænge i klubhuset. I år vandt Anne Lattschar med hendes billede af en 4-årer ved Luisenbad.

Kasserer Uschi Diedrichsen kunne derefter berette om en god økonomi. Generalforsamlingen godkendte da også beretningerne efter en kort drøftelse, og bestyrelsen fortalte herefter om det kommende års arbejde. Herunder vil man prøve at rekruttere og fastholde flere medlemmer og komme med flere tiltag for fællesskabet også i samarbejde med andre foreninger i Slesvig by. Bestyrelsen antog dog også, at det kommende års arbejde vil være præget af økonomiske vanskeligheder på baggrund af høje energipriser og forsamlingen stemte om at øge medlemsbidragene fra og med 2023. Generalforsamlingen vedtog herefter nye vedtægter, blandt andet skulle bestyrelsesposten af kaprochefen afskaffes for en sekretær, da man i flere år ikke har tilbudt kaproning. Alle bestyrelsesmedlemmer, som stod til valg, blev ellers genvalgt og Lone Maurer blev valgt på den nye post som sekretær. Den tidligere kaprochef Thade Fritzsche forlader Slesvig for at starte en uddannelse i Danmark og fratræder sin bestyrelsespost efter fire år. Kasserer Uschi Diedrichsen takkede ham for hans store arbejde i bestyrelsen. 

Efter tre timers ivrige beretninger og debat takkede dirigent Lea Piepgras for god ro og orden og afsluttede mødet.