Fra solstrålehistorie til let bekymring

SdU-klubberne byder på hele paletten i udviklingen af medlemstallene. Optimismen og længslen efter bedre tider er ikke gået tabt hos nogen. 

I Flensborg Roklub er optimismen intakt. Man håber at komme styrket ud af coronapandemien og få brug for alle både og kajakker.
I Flensborg Roklub er optimismen intakt. Man håber at komme styrket ud af coronapandemien og få brug for alle både og kajakker. Fotro: Lars Salomonsen

Flensborg. Coronapandemien har taget hårdt på samfundet på alle planer. Idrætten med dens forskellige klubber er ingen undtagelse, heller ikke i Sydslesvig under SdUs paraply. Medlemstallene i alle klubber over hele Tyskland og også i Slesvig-Holsten daler (se artiklen ved siden af) og det gør de også i SdU-klubberne. Kigger man nærmere på tallene og på, hvorfor de er som de er, får man dog vidt forskellige forklaringer. Det spænder fra reelt tab af medlemmer over fejl i data til solstrålehistorier med stigende medlemstal.

Den hårde udvikling

I Egernførde UF har man i de sidste mange år været kendt for en ovenud stærk fodboldafdeling, især hos de yngste. Det holder dog ikke længere. Et dyk i medlemstallene på knap 24 procent fra 2019 til 2020 kan give panderynker og bekymringer. Det gør det dog kun i et begrænset omfang hos formand Wolfgang Lausten.

- Det kørte fint i de yngste årgange, hvor vi som klub snildt kunne være os selv. Men når vi når op til U15 og opefter så bliver der færre og færre spillere og dermed svært selv at stille hold. Det er dog det samme problem, de andre klubber i byen også har. Derfor blev det til et spillefællesskab ved navnet SG Förde for et par år siden, fortæller Lausten.

- Jeg selv var meget skeptisk over for at danne det spillefællesskab, da det jo hyppigt har vist sig, at det ikke holder i længden grundet uoverenstemmelser af personlige årsager. Og sådan blev det også her, forklarer Egernførde UF formanden.

Søvnløse nætter giver faldet i medlemstallet dog ikke Wolfgang Lausten. For formanden i Egenførde UF har holdfællesskabet også medført et identitetsspørgsmål, hvor det tyske sneg sig ind i klubben og blev større og større.

 Sagt på den hårde måde har vi skrumpet os tilbage til at være en dansk forening igen.

Wolfgang Lausten, formand Egernførde UF

- Det har vi kunnet mærke med tiden. Ligesom man ikke må lukke øjnene for, at en del aktive forældre er røget ud, efter at deres børn enten har skiftet interesse eller er blevet for gamle. Det har vi ikke formået at fylde op igen, siger Lausten.

- Så sagt på den hårde måde har vi skrumpet os tilbage til at være en dansk forening igen. Vi stod over for spørgsmålet, om vi ville være en mindre dansk forening, hvor træningen også kan foregå på dansk, eller om vi ville være en stor klub, hvor den tyske del er større. Vi har så valgt at skrumpe os sund igen. Det har jeg ikke nogen mavepine over, siger formanden.

At der ikke har været nogen mulighed for at holde aktiviteterne igang i coronatiden har heller ikke ligefrem hjulpet, fortæller Wolfgang Lausten, der dog ikke er bange for, at udviklingen i medlemstallene fortsætter.

- Corona har vi kunnet mærke. Der hvor der ikke er aktivitet, der dør tingene, og med de forordninger har det jo ikke været muligt at træne. Vi venter på bedre tider for at komme i gang igen med de ting, vi plejer. Så skal det nok også gå op med medlemstallene igen. Jeg er optimist og tror på, at det kommer til at køre på skinner, når verden bliver lidt mere normal igen, siger Wolfgang Lausten.

Solstråler bag hårde tal

I Flensborg Roklub kan blikket på de rene tal føre til svimmelhed og stærk hovedpine. Immervæk står klubben, der har hjemme direkte ved fjorden, noteret for et medlemstab på omtrent 49 procent fra 2019 til 2020. En størrelsesorden der kan gå hen og true en klub på eksistensen. Dog ikke i Flensborg Roklub, forsikrer formand Björn Drube.

-Det er ikke corona, der er skyld i faldet af antal medlemmer. Vi har ikke haft en eneste udmelding, der er coronarelateret, er det første formanden siger, da Flensborg Avis ringer.

- Vi har haft en dansk udbyder, der skulle sørge for at trække kontingent og gøre det lettere at vedligeholde alt omkring data af medlemmerne. Der opstod bare det problem, at de ikke kunne levere det, de lovede, i Tyskland. Vi har tabt masser af penge på det, da vores kontingenter ikke blev trukket, forklarer Bjørn Drube.

- Problemet for os er, at mange medlemmer har tilmeldt sig dette system, og leverandøren kan eller vil ikke udlevere de data. Så alle medlemmer skal tilmelde sig på ny i klubben og give tilladelse til, at vi må trække kontingentet. En bøvlet affære, da vi har haft et hav af passive medlemmer, der ikke længere er der mere i vores system.

Godt og vel tre år har klubben bøvlet med den gamle udbyder og tabt omkring 7000 euro på manglende kontingenter. At de omtrent 100 manglende passive medlemmer  i regnskabet ikke slår fuldstændig igennem, skyldes, at der rent faktisk er kommet flere nye til. En lille solstrålehistorie i svære coronatider.

Vi står rent faktisk stærkere end før coronapandemien.

Björn Drube, formand Flensborg Roklub

-Vi var en af de første klubber, der havde chancen for at åbne igen. Det har vi nydt godt af. Så vi har rent faktisk fået 20 nye medlemmer alene i 2020, så de medlemmer der står noteret nu, er rent faktisk næsten alle aktive medlemmer. Det tal har vi næsten fordoblet i løbet af de sidste år, fortæller Björn Drube stolt.

Derfor ser formanden for Flensborg Roklub også meget optimistisk ud i fremtiden. Med de udendørsidrætstilbud, klubben har, og de indskrænkninger, corona har medført for mange andre idrætter, er Björn Drube sikker på, at der kommer flere nye til hen over sommeren. 

- Vi står rent faktisk stærkere end før coronapandemien, siger Drube.

Fremgang

Ude på Sydslesvigs vestkyst er man vant til storm og høj bølgegang. Det gælder også for idrætsklubberne, der holder flaget højt i coronatiden. 

I IF Tønning for eksempel trodser man den generelle nedgang i antal af medlemmer og kan endda glæde sig over en svag stigning på lidt over seks procent.  Også i Husum Cricket Club er der opsving og en stigning på knap 17 procent i antallet af medlemmer. Forklaringen på det er nem, mener IF Tønnings formand Dieter Mölck.

- Vi som danske klubber er lidt privilegerede. De, der vælger os, gør det også for fælleskabet og det danskes skyld. De tager det ikke bare som en serviceydelse, men som noget mere, og det er ikke noget, man bare hopper ud af. Det er det, vi lever på, siger IF-formanden.

Vi som danske klubber er lidt privilegerede. De, der vælger os, gør det også for fælleskabet og det danskes skyld.

Dieter Mölck, formand IF Tønning

De store ekstra tiltag har man i IF Tønning ikke sat i gang. Danske værdier, kultur og sammenhold udover selve idrætten har været det, der har tiltalt og sørget for de nye meldemmer. Derudover er det det mere sikre perspektiv i SdU-klubberne, der for en del har givet udslaget, fortæller Dieter Mölck.

-Vi skal nok også overleve denne krise. Vi er mere end bare sport, slår IF-formanden fast. 

24 apr 2021, 7:27
Timo Fleth
tif@fla.de