Tre folkeafstemninger og grænser siden Første Verdenskrig

I 1920 fandt tre afstemninger om grænsedragninger i Europa sted. I alle tre eksempler voksede nutidens fredelige sameksistens ud af erfaringen af krig, konflikt, overgreb, eksklusion, assimilation og bitterhed.

Jørgen Kühl er fhv. rektor for A.P. Møller Skolen og honorar-professor ved Europa-Universität
Jørgen Kühl er fhv. rektor for A.P. Møller Skolen og honorar-professor ved Europa-Universität Flensburg.
Af Jørgen Kühl
lørdag d. 29. oktober 2022 kl. 6.00

Grænsedragninger

Af Jørgen Kühl

Første Verdenskrig blev afsluttet med en række fredsaftaler. Freden med Tyskland blev indgået i Versailles den 28. juni 1919. Freden med Østrig blev sluttet i St. Germain den 10. september 1919. Tyskland og Østrig måt..