18 nordiske nationale mindretal 2. del

De 18 anerkendte nordiske mindretal har til fælles, at de traditionelt hører hjemme i Norden; men de adskiller sig samtidig på væsentlige områder fra den dominerende befolkning i de nordiske stater. Første del af kronikken blev bragt torsdag.

Jørgen Kühl er fhv. rektor for A.P. Møller Skolen og honorar-professor ved Europa-Universität
Jørgen Kühl er fhv. rektor for A.P. Møller Skolen og honorar-professor ved Europa-Universität Flensburg.
Af Jørgen Kühl
mandag d. 31. oktober 2022 kl. 6.00

Af Jørgen Kühl

I løbet af de seneste 20 år har Danmark, Norge, Sverige og Finland videreudviklet og moderniseret deres mindretalspolitik. Mens Norge, Sverige og Finland har foretaget en granskning af potentielle grupper og ud fra en politisk vurder..