Georg Brandes besøg i Flensborg og det nationale spørgsmål

Brandes-brødrene havde tilsyneladende et meget forskelligt syn på danskheden i Nordslesvig: Edvard Brandes interesserede sig tilsyneladende ikke for det eller var ligefrem fjendtligt indstillet over for det nordslesvigske spørgsmål, mens Georg Brandes forblev en ven af de danske sønderjyder. 

Georg Brandes malet af P.S. Krøyer omkring år 1900. Billedet tilhører Den Hirschsprungske Samling.
Georg Brandes malet af P.S. Krøyer omkring år 1900. Billedet tilhører Den Hirschsprungske Samling. Wikipedia Medialørdag d. 3. september 2022 kl. 6:00

Brandes og Sønderjylland

Af Hans-Tyge B.T.T. Haarløv

 Men et Land, hvor den nationale  
Selvfølelse ligger lavt, det er som
 et Holland uden Diger, i stadig 
Fare for at overskylles og udslettes.

Georg Brandes, 1901