Glückstadt skulle erobres med danske kanoner

Takket være vandfyldte omgivelser og en heltemodig dansk søofficer lykkedes det ikke den svenske kronprins' invasionshær at anvende erobrede danske kanoner mod den danske by Glückstadt i 1813.

De danske kanoner, som svenskerne hjembragte som krigsbytte efter erobringen af Glückstadt, er i dag udstillet foran det svenske Livrustkammaren i Stockholm.
De danske kanoner, som svenskerne hjembragte som krigsbytte efter erobringen af Glückstadt, er i dag udstillet foran det svenske Livrustkammaren i Stockholm. Foto: Hugh Llewelyn, Wikimedia Commons
lørdag d. 22. maj 2021 kl. 6.00

kanoner

Sune Wadskjær Nielsen

I december 1813 invaderede en hær ledet af den svenske kronprins Karl Johan Slesvig og Holsten, og under fjendens fremrykning faldt over 100 danske kanoner i deres hænder. Det erobre..