Frederiksen, stop den vildfarelse nu

GÆSTEKOMMENTAR

Kortet viser afgrænsningerne for Nationalpark Vadehavet og for Unesco Verdensarv. Afgrænsningen med blå farve er lig med nationalparken, mens den røde linje viser afgrænsningen for det område, der af Unesco er udpeget som verdensarv. Når det gælder afgrænsningen ud til vandet, forløbet adskillelsen på toppen af digerne. Foto:
Kortet viser afgrænsningerne for Nationalpark Vadehavet og for Unesco Verdensarv. Afgrænsningen med blå farve er lig med nationalparken, mens den røde linje viser afgrænsningen for det område, der af Unesco er udpeget som verdensarv. Når det gælder afgrænsningen ud til vandet, forløbet adskillelsen på toppen af digerne. Foto: NP Vadehavet
mandag d. 20. marts 2023, kl. 6.00

Poul-Erik Thomsen, Tinglev

Nej, nej, nej, man tror det er løgn.