Pas på - flyvende service

Tegning:
Tegning: Dorsi Doi Germann

Manglen på arbejdskraft blandt andet på restauranterne i Sydslesvig er nu så udtalt, så nyansatte må bruge alle de kompetencer, de kommer med. Uanset hvad. Tegning: Dorsi Doi Germann

lø 6 aug, 6:00