I disse ligestillingstider... | Flensborg Avis - nyheder & baggrundstof fra Sydslesvig & grænselandet : FLA

Annonce

Annonce

Annonce

Gæstekommentar

I disse ligestillingstider...

Et hårdt år er så småt ved at være forbi, og midt i alle corona-ulyksalighederne er der grund til at glæde sig over én ting: Sygdommen rammer alle uanset køn, og dermed er der i det mindste ligestilling på det punkt. Tegning: Dorsi Doi Germann. Tekst: Sydslesviganonymus


Annonce

Annonce

Annonce

Annonce

Næste ‘Gæstekommentar’