Undrer jeg mig?

Jens Kring,
Aabenraa:

Jens Kring.
Jens Kring. Arkivfoto

 I onsdagsavisen undrer Danny Hansen sig over, at et forældrepar fra steder fjernt nede i Tyskland meldte sig ind i »det danske system« (hæslig betegnelse for øvrigt), da de stod og manglede to vuggestuepladser. Danny henviser til Skoleforeningens vedtægter, der bestemmer, at foreningen skal virke for det danske mindretal og dets nationalfrisiske venner.

Jeg er længe holdt op med at undre mig over Skoleforeningens virke, og jeg tror næppe, at Danny får den af ham efterspurgte stillingtagen fra foreningen, hvis ledelse udgør sit eget valgkongedømme, koblet mest muligt af det øvrige danske mindretal.

Det, der dog undrer mig, er, at rigsrevisionen, der skal påse, at bevilgede midler bruges efter hensigten, indtil videre ikke har haft øje til at foreningen slet ikke mere driver sin virksomhed for det danske mindretal, men har udvidet tilbuddet til at omfatte hele befolkningen i den nordligste del af Forbundsrepublikken.

ma 25 jul, 6:00