Mange sydslesvigere elsker den strand: Men børn risikerer at soppe i giftigt vand

Indholdet af giftstoffer overskrider grænseværdien i indsø ved Henne Strand på den jyske vestkyst. Især børn holder af at soppe i indsøens lave og lune vand.

Er det stille vand det farligste? Her er der målt for store værdier af PFAS-stof. Det er dokumenteret, at det åbne vand i baggrunden har det godt. Foto:
Er det stille vand det farligste? Her er der målt for store værdier af PFAS-stof. Det er dokumenteret, at det åbne vand i baggrunden har det godt. Foto: Morten Nielsen

Morten Nielsen

JydskeVestkysten

lørdag d. 13. august 2022, kl. 11:21

Henne. Varde Kommune spiller med åbne kort. Der er målt for store koncentrationer af stoffet PFAS i en såkaldt indsø ved Henne Strand - én af de mest populære badestrande i området. Kommunen har ganske enkelt udsendt en pressemeddelelse om det.

PFAS menes at være problematisk- især efter en forurening ved en brandskole i Korsør har givet anledning til bekymring for helbredskonsekvenser blandt borgere og brandfolk.

Indsøer er de små vandområder, der dannes, når det meste af vandet trækker sig tilbage efter højvande. Det er stille vand uden bølger, og derfor er indsøerne ofte populære, når de mindre børn skal have en dukkert.

Kommunen afventer svar fra Styrelsen for Patientsikkerhed, inden der foretages yderligere..

Klaus Bertram Fries, leder af Naturcentret i Varde Kommune.

Det er der nok mange, der skal her i weekenden - meteorologerne varsler hedebølge.

Først og fremmest er der grund til at slå fast, at du ifølge måleresultaterne roligt kan tage af sted til vestkystens strande. Badevandet er nemlig godt i det åbne vand.

Mange analyser

Men Miljøstyrelsen og Varde Kommune har i løbet af sommeren foretaget en række analyser af vandet langs kommunens badestrande for at undersøge mængden af PFAS, der dækker over fire flourholdige stoffer.

Analyserne viser, at koncentrationen af de fire PFAS-stoffer i havet ligger væsentligt under den vejledende grænseværdi for badevand.

Miljøstyrelsen har samtidig udtaget såkaldte skimmeprøver af det allerøverste lag af havvandet. To af disse skimmeprøver blev taget ved en indsø på Henne Strand - og de viste for høje værdier. Den undersøgte indsø var cirka 30 kvadratmeter stor.

Varde Kommune har valgt at lægge måleresultaterne ud, selv om der ikke er nogen officielle anbefalinger endnu.

Klaus Bertram Fries, leder af Naturcenteret i Varde Kommune, oplyser, at kommunen afventer svar fra Styrelsen for Patientsikkerhed, inden der foretages yderligere.

Men kommunen har valgt at give den information, at der jo altså i et enkelt tilfælde er fundet for meget PFAS i det stille vand.

Det vigtige ved målingen er dog ifølge Klaus Bertram Fries, at badevandet ude i det mere åbne vand er meget under grænseværdierne.

Bare kom af sted

Undersøgelsen bør derfor ikke afholde mennesker i alle aldre fra at tage til stranden.

Men indtil der kommer anbefalinger, så ved du nu, at der måske er for meget PFAS i det stille vand, mens en række målinger peger på, at det ikke er noget problem i bølgerne.

PFAS er en samlebetegnelse for en række flourholdige, svært nedbrydelige, miljøfarlige stoffer herunder PFOS. Det er PFOS, som er under mistanke for at være hormonforstyrrende, kræftfremkaldende og at kunne ødelægge immunforsvaret på mennesker i Korsør.

PFOS blev tidligere brugt i det skum, som der slukkes ild med.


Her stille vand ved Vejers. Ved tidligere fund af for meget PFAS i badevand har myndighederne anbefalet afvaskning ved kontakt med skum. Foto: - Morten Nielsen

FAKTA

Så farligt er det

Både Miljøstyrelsens og kommunernes badevandsprøver er analyseret for fire fluorholdige stoffer i stofgruppen PFAS.

Analyserne viser, at koncentrationen af de fire PFAS-stoffer i havet og søer generelt ligger væsentligt under den vejledende grænseværdi for badevand.

Jammerbugt Kommune fandt dog i en enkelt badevandsanalyse overskridelse af grænseværdien, men ved en opfølgende prøvetagning var analyseresultatet under grænseværdien.

Lidt anderledes ser det ud med de såkaldte skimmeprøver taget i overfladen.

Her blev der både fundet for store koncentrationer i indsøen ved Henne Stand og ved Lemvig.

Da der blev fundet PFAS i skimmeprøverne i havvandet langs Lemvig Kommunes kyststrækning, vurderede Styrelsen for Patientsikkerhed, at det var sikkert at bade, mens man af forsigtighedshensyn frarådede ”direkte kontakt med det blivende havskum, der ligger på stranden og i strandkanten eksempelvis efter en storm”. Ved kontakt med denne form for havskum anbefalede Styrelsen for Patientsikkerhed efterfølgende afvaskning af hudområdet.