Tysk skole i København er ramt af ballade

En bitter konflikt har ulmet i to år på den tyske Sankt Petri Skole i København. Forældrenes repræsentanter mener, at kirken har for stor indflydelse på skolens bestyrelse og vil ændre dette. Hidtil har der ikke været tilstrækkelig støtte i bestyrelsen til en sådan ændring af vedtægterne. Det skriver Der Nordschleswiger.

Den tyske skole i København har 450 års historie bag sig fra dengang, der blev talt stort set ligeså meget tyd som dansk i København. Foto:
Den tyske skole i København har 450 års historie bag sig fra dengang, der blev talt stort set ligeså meget tyd som dansk i København. Foto: Walter Turnowsky

Peter Gram

pg@fla.de

søndag d. 2. oktober 2022, kl. 7:19

København. Stemningen i bestyrelsen for Sankt Petri Skolen i København har pænt sagt ikke været den bedste i to år. Det er parterne enige om. Ellers er der ikke megen enighed at spore.

En diskussion om vedtægterne kombineret med personlige modsætninger har udviklet sig til en bitter konflikt.

Stridens kende er, at forældrene er i mindretal i skolens bestyrelse, der på Sankt Petri Skole hedder skolekommissionen. Forældrenes generalforsamling sender tre repræsentanter til skolekommissionen. Sankt Petri Kirke ligeledes tre og Sankt Petri Kulturcentrum en enkelt.

Vi føler ikke, at de gældende vedtægter er tidsvarende. I lang tid har der internt på skolen været en debat om, at det er vigtigt, skolekommissionen skal knyttes tættere til forældrenes generalforsamling for at garantere en demokratisering.

Miriam Wüst, formand for forældrerådet 

- Vi føler ikke, at de gældende vedtægter er tidsvarende. I lang tid har der internt på skolen været en debat om, at det er vigtigt, skolekommissionen skal knyttes tættere til forældrenes generalforsamling for at garantere en demokratisering, siger Miriam Wüst, der er mor til to børn på skolen og formand for forældrerådet på skolen.

På generalforsamlingen onsdag fremsatte forældrene et et forslag om, at forældrene stiller fire repræsentanter i bestyrelsen, menighedsrådet to samt en uafhængig tysk eller dansk institution en.

Forslaget blev bakket op af næsten samtlige af de cirka 290 tilstedeværende forældre.

- Efter vores opfattelse er forslaget et godt kompromis, der næsten enstemmigt blev støttet af generalforsamlingen. På den ene side bliver ønsket om en demokratisering indfriet og på den anden side sikres det tætte samarbejde med Sankt Petri Kirke og skolens dansk-tyske omgivelser, forklarer Wüst.

Dog er det udelukkende skolekommissionen der kan foreslå vedtægtsændringer, og her er det endda behov for et kvalificeret flertal på fem til to.

Skolekommissionens formand, Reiner Perau, er sendt af kirken og meddelte på generalforsamlingen, at han vil træde tilbage. Det samme gælder for yderligere et af de medlemmer, som repræsenterer kirken.

- Jeg vil ikke kommentere forslag om ændringer af vedtægterne på Sankt Petri Skole. Allerede i maj besluttede skolekommissionen, at yderligere arbejde med vedtægterne skal overlades til efterfølgerne, siger Perau.

Kirke sender nye

Menighedsrådet vil mødes den kommende onsdag og beslutte, hvilke tre personer, man vil sende til skolekommissionen. Indtil da er det uvist, hvordan den nye skolekommission vil forholde sig til generalforsamlingens beslutning.

- Menighedsrådets opgave består i at sende repræsentanter. Disse mennesker bestemmer dog altid selvstændigt, hvilke holdninger de har i skolekommissionen. Det står direkte i den ministerielle forordning, at stillerne ikke kan pålægge sine repræsentanter beslutninger, betoner Stefan Reinel, der er formand for menighedsrådet.

Efter to har trukket sig, skal menighedsrådet sende mindst to nye personer.

På en ekstraordinær generalforsamling i marts 2021 vedtog et stort flertal en indstilling, der satte spørgsmålstegn ved uafhængigheden hos tidligere medlemmer af skolekommissionen.

- Vi har ingen indflydelse på de beslutninger, vores repræsentanter træffer i skolekommissionen. De gør, hvad de mener er bedst for skolen, fastslår Reinel.

Allerede på generalforsamlingen i oktober 2020 blev muligheden for en ændring af skolekommissionens sammensætning sonderet og kommissionen fik ansvar for at indlede en sådan proces. Det følgende år besluttede et overvældende flertal at anmode skolekommissionen om senest i januar 2020 at fremlægge en vedtægtsændring i lighed med den, som nu er foreslået.

Vi har ingen indflydelse på de beslutninger, vores repræsentanter træffer i skolekommissionen. De gør, hvad de mener er bedst for skolen.

Stefan Reinel, formand for menighedsrådet i Sankt Petri.

I begrundelsen for onsdagens vedtagne indstilling lyder det: I forbindelse med den seneste tids vedvarende konflikt konstaterer vi, at det er problematisk med et strukturelt flertal i skolekommissionen, der ikke er valgt af generalforsamlingen.

Positiv fornemmelse

- Efter generalforsamlingen har jeg en positiv fornemmelse. Vi oplever et stort engagement blandt forældrene, der ønsker det bedste for dette vigtige, tysk-danske mødested. Jeg håber, at den nye skolekommission seriøst vil arbejde for at virkeliggøre beslutningen fra generalforsamlingen, understreger forældrerepræsentanten Miriam Wüst.

Meningsrådet må ikke udøve indflydelse på arbejdet med vedtægterne, men har ret til at tage aflevere en stillingtagen til skolekommissionens forslag.

- Jeg kan ikke sige noget om konkrete forslag til ændringer af skolekommissionens sammensætning, fordi menighedsrådet ikke har lagt sig fast. Min personlige holdning er, at det er særdeles vigtigt, at det gode samarbejde fremover fortsætter på samme positive måde som hidtil, forklarer Reinel.

- Men djævlen gemmer sig som bekendt i detaljen, for når det handler om samarbejdet, er vores venskab med Sankt Petri Kirke vigtigt for os. Men samarbejdet skal finde sted på basis af gensidig uafhængighed, mener Miriam Wüst.

Personlig uenighed

Nordsleswiger har fået adgang til referater og andre dokumenter. Af dem fremgår det, at striden også er eskaleret på grund af svært gennemskuelige modsætninger mellem flere personer. Blandt andet er der på en ekstraordinær generalforsamling fremsat mistillidserklæringer mod medlemmer af skolekommissionen.

Sankt Petri er ikke en mindretalsskole, men et 450 år gammelt minde om dengang, der blev talt stort set ligeså meget tysk som dansk i København, der var hovedstad for hele den danske helstat inklusive hertugdømmerne Slesvig og Holsten.