Vismænd: 100.000 færre i job i Danmark frem mod 2024

Vismændene forudser nulvækst i Danmark de kommende år og et fald i beskæftigelsen på 100.000 personer.

Carl-Johan Dalgaard er overvismand og står i spidsen for Det Økonomiske Råds formandskab, der forudser et fald i beskæftigelsen på 100.00 personer frem mod 2024.
Carl-Johan Dalgaard er overvismand og står i spidsen for Det Økonomiske Råds formandskab, der forudser et fald i beskæftigelsen på 100.00 personer frem mod 2024. Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpixtirsdag d. 11. oktober 2022 kl. 12:43

København. Den jobfest, vi har været vidne til i Danmark de seneste år, er hastigt ved at klinge ud.

I hvert fald hvis man skal tro de fire økonomer i Det Økonomiske Råds formandskab, som i daglig tale blot kaldes de økonomiske vismænd - uagtet at én af dem er en kvinde.

De forudser i deres nyeste rapport, som er udkommet tirsdag, at dansk økonomi vil opleve en nedtur de kommende år som følge af de høje energipriser og den galopperende inflation.

Nedturen går ud over beskæftigelsen, der forventes at falde med mere end 100.000 personer frem mod udgangen af 2023.

I det hele taget vil dansk økonomi gå et par hårde år i møde, hvor det går tilbage, før det går fremad igen.

- Prognosen indebærer omtrent stilstand i dansk økonomi i tre år, så bnp ved udgangen af 2024 vil være på nogenlunde samme niveau som ved udgangen af 2021, hedder det i rapporten.

Bnp eller bruttonationalproduktet er et udtryk for størrelsen af et lands økonomi og er det mest anvendte nøgletal til at måle det. Stigninger eller fald viser, om økonomien vokser eller skrumper.

Ligesom flere andre økonomer forudser vismændene, at dansk økonomi kommer til at stå i stampe de kommende år.

Helt præcist forudser de en minusvækst på 0,2 procent af bnp i 2023, hvorefter den i 2024 igen vokser en smule med 0,6 procent af bnp.

Men de understreger også, at der er stor usikkerhed forbundet med prognosen.

For hvis krigen i Ukraine og energikrisen udvikler sig til det værre sammenlignet med nu, kan dansk økonomi blive ramt endnu hårdere end forudset.

- Erfaringerne fra finanskrisen viser, at tilbageslag kan ske endog meget brat, når pessimisme og usikkerhed først får tag i husholdninger og virksomheder, især når uroen breder sig til de finansielle markeder, skriver vismændene.

Danmarks Statistiks seneste opgørelse over beskæftigelsen viser, at der ved udgangen af juli måned var 2,95 millioner i job på det tidspunkt.

Ledigheden, som omfatter dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere og aktiverede ledige, udgjorde på samme tidspunkt 78.400 personer.