Dybe historiske rødder bag Mærsk-donationer til mindretallet

De mange Mærsk-millioner kroner, som flyder til Sydslesvigs danske mindretal, har sit udspring i et beskedent husmandsted på Rømø og et patriotisk verdenssyn, der synes langt fra en moderne virkelighed.

Martin Jes Iversen, historiker på Copenhagen Business School (CBS), peger på, at skibsreder A. P. Møller var meget optaget af det sydslesvigske spørgsmål og grænsedragningen i 1920.
Martin Jes Iversen, historiker på Copenhagen Business School (CBS), peger på, at skibsreder A. P. Møller var meget optaget af det sydslesvigske spørgsmål og grænsedragningen i 1920. Foto: CBS

Resümee

Tiefe historische Wurzeln hinter Mærsk-Spende an die Minderheit. Die vielen Mærsk-Millionen Kronen, die an die Dänische Minderheit in Südschleswig fließen, haben ihren Ursprung in einer bescheidenen Heimstätte auf Rømø sowie einem patriotischen Weltbild, das weit weg von einer modernen Wirklichkeit erscheint, in der die fünfte Generation, Robert Mærsk Uggla, den Platz als oberster Chef des Familien-Imperiums einnimmt, das weltweit unterwegs ist.

København. Da Peter Mærsk Møller blev født 22. september 1836 i Østerby på Rømø, var han blot en af mange af øens børn, som så ud til at skulle tjene sit brød på havet.

27 feb 2022, 7:12
Peder Bjerge
peder@bjerge.net

FAKTA

Om A.P. Møller Fonden

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal (A.P. Møller Fonden) er en erhvervsdrivende fond, som blev stiftet i 1953 af skibsreder A.P. Møller med det formål at sikre, at virksomheden A.P. Møller - Mærsk fremover også blev drevet i A.P. Møllers ånd samt at støtte en række områder, som havde særlig betydning for skibsrederen. Disse områder er:

Danskheden i grænselandet

Nordisk samhørighed

Fremme af dansk søfart og industri

Videnskabelige formål, særligt lægevidenskab

Almennytte i øvrigt

Under øvrige almennyttige formål støtter Fonden et bredt felt af projekter, som omfatter både uddannelse, forskning, sociale formål, sport og fritid, bevaring af bygninger af kulturhistorisk værdi og en række øvrige kulturelle formål.

Kilde: A. P. Møller Fonden