- MIDAS -
Gerhard Saalfeld genså i 2008 den mandskabsbunker, han gjorde tjeneste i nord for feriebyen Søndervig under Anden Verdenskrig. (Foto: fra bogen)

Tysker genfandt sin gamle bunker

Historie

Livet som menig soldat i en bunker i Danmark under Anden Verdenskrig bliver skildret i ny bog. Afdøde Gerhard Saalfeld fandt gamle personlige ejendele i en bunker, der var sandet til.

Hans Christian Davidsen (hcd@fla.de)

onsdag, 07.05. 2014 09:00

RINGKØBING. En ny bog om dagligdagen som tysk menig soldat i en bunker i Danmark under Anden Verdenskrig, er netop udkommet. Her får man et indgående og ærligt indblik i, hvordan den da 17-årige Gerhard Saalfeld, oplevede krigen, og mødet med danskerne. I bogens kapitler er det hans egne ord og tegninger, der ligger til grund for fortællingen.

Saalfeld nåede ikke selv at se sin beretning udkomme, idet han døde for godt et år siden i en alder af 85 år.

Gerhard Saalfelds oplevelser regnes for et af de mest betydningsfulde vidnesbyrd fra tilværelsen som soldat i Danmark under krigen. Han gjorde tjeneste i et fæstningsanlæg i Houvig nord for feriebyen Søndervig ved den danske vestkyst. Her havde det tyske marineinfanteri en vigtig strategisk stilling, og det var her, Saalfeld gjorde tjeneste fra januar 1945 og indtil Danmark blev befriet 4.-5. maj 1945.

Gerhard Saalfeld og hans familie genså dette område mange gange efter krigen, og hver gang forsøgte Saalfeld at finde den bunker, han havde gjort tjeneste i.

Men han ledte forgæves, fordi bunkeren var total dækket af sand. Ved en tilfældighed under en rundvisning i fæstningsanlægget i 1998 mødte han bogens redaktør, lokalhistorikeren Bent Anthonisen. Et møde der blev til et nært venskab mellem de to, og den direkte årsag til, at Saalfeld ti år senere, kunne gense sin mandskabsbunker.

Blev skyllet fri

Under en orkan 1. marts 2008 blev flere bunkere nord for Søndervig skyllet fri for sand. En af disse bunkere viste sig at være efterladt med alt inventar herunder en skobørste, hvori der var indgraveret »Saalfeld«.

Det var det endegyldige bevis på, at dette var den bunker, Saalfeld havde ledt efter på sine mange ferieture til Danmark. Fundet af bunkeren var ikke blot en dansk, men europæisk sensation, fordi meget af indholdet i mandskabsbunkeren i form af senge, møbler, ovn, elektriske anlæg, tallerkener, kopper og personlige effekter, kunne reddes og konserveres. Også en håndfuld frimærker havde overlevet de over 60 år i bunkeren.

50.000 til udstilling

De mange effekter fra Gerhard Saalfelds mandskabsbunker blev i februar 2012 til en udstilling på Ringkøbing Museum, hvor man også i en video kan opleve Gerhard Saalfelds beretning. Indtil nu har over 50.000 danske og tyske gæster oplevet udstillingen, der kan opleves på museet hele 2014 med.

Bogen »En tysker fortæller« koster 98 kroner eller 13 euro, og det er Bent Baagøe Anthonisen, der som redaktør af bogen, har stået for dette minde om sin gamle ven Gerhard Saalfeld. Bogen kan bestilles hos: A. Rasmussens Bogtrykkeri, Nørregade 9, 6950 Ringkøbing. Telefon: 9732 1100. www.forlagetaras.dk. (FlA)

RESÜMEE

Ein Deutscher erzählt

Ein Buch über den Alltag eines deutsche Soldaten im Zweiten Weltkrieg in einem Bunker in Dänemark ist gerade herausgekommen. Es vermittelt einen eingehenden und ehrlichen Einblick, wie der damals 17-jährige Gerhard Saalfeld den Krieg und das Zusammentreffen mit Dänen erlebte. Seine eigenen Worte und seine Zeichnungen liegen diesem Buch zugrunde.

Saalfeld starb vor einem Jahr im Alter von 85 Jahren.

Gerhard Saalfeld leistete seinen Wehrdienst in der Festungsanlage in Houvig, nördlich des Ferienortes Søndervig, an der dänischen Westküste. Hier befand sich eine wichtige strategische Stellung der deutschen Marineinfanterie, in der Saalfeld von Januar 1945 bis zur Befreiung Dänemarks am 4.-5. Mai 1945 Dienst tat.

Während eines Orkans am 1. März 2008 wurden mehrere Bunker nördlich von Søndervig aus den Sanddünen frei gespült. Es erwies sich, dass einer dieser Bunker samt Inventar verlassen worden war, unter anderem fand sich eine Schuhbürste, in die der Name »Saalfeld« eingeritzt war.

Durch einen Zufall lernte er bei einer Führung durch die Festungsanlage 1998 den Autor des Buches, den Lokalhistoriker Bent Anthonisen kennen. Das Treffen wurde zu einer jahrelangen engen Freundschaft der beiden und führte dazu, dass Saalfeld 10 Jahre später seinen Mannschaftsbunker wiedersah.