onsdag, 11.01. 2017 18:24, Rasmus Meyer (ram@fla.de)

Kim Andersen (V).

Kim Andersen (V).

Sydslesvig er mere end kolde kontanter

Ingen af Sydslesvigudvalgets fem medlemmer er overrasket over de frembragte konklusioner fra Moos-Bjerre & Lange-analysen. Samtidig er der bred enighed om, at værdien af det danske mindretal ikke kan gøres op i kroner og øre.

Status

Flensborg/København. Det sker ikke hyppigt, at der blandt politikere fra forskellige partier uden videre er bred enighed. Men sådan er det hos Sydslesvigudvalgets fem medlemmer om den analyse, som analysevirksomheden Moos-Bjerre & Lange har foretaget for Slesvigsk Forening (SSF).

Det kommer nemlig ikke bag på nogen af udvalgets medlemmer, at det danske mindretal i Sydslesvig giver moderlandet en del tilbage igen. Og udvalgets medlemmer er ligeledes enige om, at støtte til det danske mindretal ikke gives, fordi det er en god forretning.

- For mig handler det ikke om kolde kontanter. Når jeg er med til at bevilge penge til mindretallet, så tænker jeg på andre værdier. Jeg tænker blandt andet på fredspolitik, fortæller Christian Juhl fra Enhedslisten.

Han fremhæver, at grænselandet er et eksempel på, hvordan to mindretal kan leve fredeligt sammen med flertalsbefolkningen.

- Ser vi rundt omkring i Europa, så er der mange eksempler på, at det også kan gå en helt anden vej.

Derfor skal mindretallets betydning for Danmark ifølge Christian Juhl ses med andre øjne. Han mener ikke, at mindretallet bør støttes, fordi det er en økonomisk god forretning.

Og på det område får politikeren fra Enhedslisten medhold fra udvalgets to medlemmer fra Dansk Folkeparti.

Martin Henriksen og Merete Dea Larsen mener begge, at støtten til det danske mindretal ikke bør gøres op i penge. Begge fremhæver, at det handler om det kulturelle og sproglige fællesskab - ikke om penge.

- Hvis analysen havde vist, at Danmark kun får fem kroner tilbage, så havde det ikke ændret noget, slår Martin Henriksen fast.

Han sammenligner debatten om mindretallets økonomiske værdi for Danmark med debatten om den økonomiske værdi af kongehuset. For ham handler begge debatter om andre værdier end kroner og øre.

Den er både Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokraterne og udvalgets formand Kim Andersen (Venstre) med på.

- Det handler om samhørighed med Danmark og det danske folk. Det handler om den historiske forpligtelse, om sproget og kulturen, udfører Kim Andersen.

Og selv om alle udvalgets medlemmer er enige i, at støtte til det danske mindretal ikke handler om kolde kontanter, så udtrykker de dog glæde over de konklusioner, der indtil nu er kommet frem.

- Jeg er glad for tallene. Ikke fordi det skal gøres op i penge, men det giver en ekstra dimission, mener Christian Rabjerg Madsen, og lignende tilbagemelding kommer fra Merete Dea Larsen.

- For os betyder det ikke så meget, men jeg havde en oplevelse i forbindelse med et besøg af elevambassadørerne. De virkede lidt frustreret over ikke at have et enkelt svar på, hvorfor Danmark skal støtte det danske mindretal. Med analysen har de på en måde endnu et argument, som de kan bruge, forklarer hun.

Desuden må der ikke glemmes, at det indtil videre kun er et uddrag af analysen, der er blevet offentliggjort. Derfor glæder sig Kim Andersen nu til at læse hele rapporten med alle detaljerne. Den fremlægges senest den 16. januar.

RESÜMEE

Den Wert der dänischen Minderheit lässt sich nicht in Gold aufwiegen. Das meinen die fünf Mitglieder im Sydslesvigudvalg im dänischen Parlament. Damit reagieren sie auf die Analyse, die festlegte, dass Südschleswiger in Dänemark jährlich rund 226 Millionen Kronen in die Staatskasse zahlen. Nach der Veröffentlichung erster Ergebnisse der Analyse, sagten die Mitglieder einstimmig, dass der Wert der Minderheit nicht in Zahlen zu messen sei. Es geht um andere Werte. Trotzdem begrüßten sie die Analyse, die eine andre Perspektive beleuchtet.