- MIDAS -
Manfred Bluth: »Das alte Kriegs­schiff« (Fregatten Jylland ved Ebeltoft), 1977-1980.

Manfred Bluth: »Das alte Kriegs­schiff« (Fregatten Jylland ved Ebeltoft), 1977-1980. (Foto: FlA)

- Annonce / Anzeige -

 - Annonce / Anzeige -

Subjektivitet bag den realistiske fernis

Udstilling

En halv snes nordtyske naturalister har indtaget ridehallen ved Gottorp Slot.

Hans Christian Davidsen (hcd@fla.de)

søn, 26. maj 2013, 21:46

SLESVIG. Naturalismen og realismen har det godt i Nordtyskland. Der findes sågar en succesrig kunstnergruppe, der tager udgangspunkt i maleriets gamle dyder og bestræber sig på at gengive omverdenen nøjagtigt. Tænk på ordet »naturligt«: Maleren forholder sig objektivt til det oprindelige og maler ikke noget, han eller hun ikke ser.

Norddeutsche Realisten hedder kunstnergruppen, hvor kunstnere jævnligt sætter hinanden stævne med pensler og palet i den fri natur - for om aftenen i campingvognen eller på den nærmeste kro at diskutere og også gerne kritisere hinandens kunst. Et udvalg af disse nordtyske naturalisters billeder kan det kommende halve år ses på en udstilling i ridehallen ved Gottorp Slot.

Det naturalistiske maleris historie i Slesvig-Holsten går tilbage til den danske guldalder. Omkring 1900-tallet opstod kunstnergrupper blandt andet på Sild og i Rinkenæs ved Flensborg Fjord, dengang Nordslesvig var en del af Preußen.

Nazi-perioden rystede (også) kunsten i dens grundvold. Nazisterne hadede det abstrakte og kørte en infam hetz mod denne kunst. Til gengæld fremhævede de en småborgerlig og reaktionær form for naturalisme.

Ikke så sært at de tyske kunstnere efter 1945 vendte det naturalistiske maleri ryggen. Nu skulle det abstrakte og det ubundne have fuld skrue, og det fik det. Indtil pop-kunsten spirede frem i USA og senere også Vesteuropa.

Helt uddød har naturalismen aldrig været. Der har hele tiden været konservative kunstnere, der dyrkede det. Men inden for den seneste snes år er naturalismen blomstret op i en frisk og markant anderledes udgave i forhold til tidligere tider.

Hvert motiv er nyopdaget, og man tager fejl, hvis man sidestiller naturalisternes - og især realisternes - billeder med et fotografi eller med den modernistiske stilretning Neue Sachlichkeit fra Weimarrepublikkens tid. Den var kendetegnet ved en skarp observation af genstandene, en tydelig tegnemåde og streng komposition.

Naturalisme og realisme

Alle disse træk kan man også genkende på udstillingen »Realismus in Norddeutschland - Eine Zwischen­bilanz«. Men bag den realistiske fernis er der også en subjektiv transponering. Det meste er jo alligevel ikke, hvad det ser ud til at være.

Betegnelsen naturalisme anvendes både i sin almen-tidløse og historisk-konkrete betydning og ofte som ensbetydende med realisme, der dog retteligt betegner en anderledes - ofte socialt - holdningsbetonet virkelighedsskildring, fjernt fra naturalismens neutrale objektivitet.

Temaerne på udstillingen i Gottorp-hallen er ikke blot landskaber, men også portrætter, figurbilleder, stilleben, bylandskaber, havnebilleder og industri.

18 kunstnere er med på udstillingen, og billederne er valgt ud af kuratorerne på Schleswig-Holsteinische Landesmuseen - men dog ikke uden et par råd fra nogle af de deltagende kunstnere (!). Kunsthistorikeren Thomas Gädeke fra Landesmuseen har fysisk besøgt alle de deltagende nulevende kunstnere i deres atelier.

Mellemstatus

16 af kunstnerne er nulevende, og en af dem er Nikolaus Störtenbecker (årgang 1940), der har været med til at sætte standarden for stilretningen nord for Elben - blandt andet ved at grundlægge gruppen Norddeutsche Realisten. En anden foregangsmand var Harald Duwe (1926-1984), der i mange år underviste på Muthesius-kunsthøjskolen i Kiel. Han er ikke med, men det er hans to sønner, Johannes og Tobias Duwe. Fem af kunstnerne kommer fra Berlin og er blevet overrasket: At der var sådan et marked og en interesse i delstaten med de gule rapsmarker, men også det triste og grå vejr, havde de ikke regnet med.

Der vises godt 200 billeder i ridehallen fra det helt lille til det kæmpe format. Nogle ligger i vitriner, andre hænger i to rækker på den store langvæg som om, det var en udstilling på et af de store kunstmuseer i Sankt Petersborg. Udstillingens undertitel, »Zwischenbilanz«, indikerer, at det hele ikke er færdigt endnu. Der kommer mere i de kommende år.

Schleswig-Holsteinische Landesmuseen: Realismus in Norddeutschland - Eine Zwischenbilanz. Vises i Ridehallen ved Gottorp Slot til og med den 20. oktober.

Følgende kunstnere er med på udstillingen: Friedel Anderson, Michael Arp, Hans-Joachim Billib (død 2013), Manfred Bluth (død 2002), Hinnerk Bodendieck, Brigitta Borchert, Johannes Duwe, Tobias Duwe, Frauke Gloyer, Erhard Göttlicher, André Krigar, Christopher Lehmpfuhl, Lars Möller, Ulf Peterman, Nikolaus Störtenbecker, Frank Suplie, Christoph Thiele og Till Warwas.