- MIDAS -
Hollandsk mølle og kanal på Ejdersted. (Foto: Theodor Möller)

Stille og stemningsfuldt

Fotoudstilling

Haus Peters i Tetenbøl viser den enestående foto-skat, som museet uventet fik skænket sidste år.

Hans Christian Davidsen (hcd@fla.de)

tirsdag, 22.10. 2013 16:02

TETENBØL. Museet Haus Peters fik sidste år overrakt en historisk skat af Fielmann-fonden i Hamborg: 73 dokumentarfotografier optaget på halvøen Ejdersted i perioden fra 1904 til 1836. Fotografierne er taget af pædagogen, lokalhistorikeren og fotografen Theodor Claus Heinrich Möller, der blev født i 1873 i Rumohr mellem Kiel og Rendsborg og døde i 1953. De enestående gamle fotografier bliver fra den 2. november præsenteret på en ny særudstilling i Haus Peters, der ligger i en gammel købmandsforretning i landsbyen Tetenbøl.

Theodor Möller, der var landmandssøn, var en pioner og en af de mest betydelige fotografer i Slesvig-Holsten på sin tid. Han tog lærereksamen i Bad Segeberg i 1891 og blev efterfølgende ansat i lærerstillinger i Bad Segeberg og senere Kiel.

Kulturhistoriske værdier

Fra omkring 1900 begyndte han at dyrke fotografiet intensivt. I 1904 fik han af »Lichtbild-Sammelstelle« i Kiel til opgave at dokumentere kulturhistoriske værdier i Slesvig-Holsten, og valget faldt på Ejdersted.

Fotografierne viser blandt andet den særlige nordfrisiske marskgård haubarg, der findes på Ejdersted. Den kom til Ejdersted fra Nederlandene i begyndelsen af 1600-tallet og bredte sig hurtigt i befolkningens øverste lag.

Theodor Möllers fotografier dokumenterer de næsten pyramideformede bygninger med højt stråtag med eksempler fra Garding, Grothusenkoog, Kotsenbøl, Sankt Peter-Ording, Tating og Vitsvort. Haubarg betyder slet og ret »høbjerg« på plattysk.

Stor dybdeskarphed

Fotografiernes kvalitet er slående. De har en stor dybdeskarphed, og ved siden af den dokumentariske værdi har de også et stort abstraktionsniveau. Det er stille og stemningsfulde billeder - som for eksempel billedet af de hjemvendte krabbefiskere fra 1931. Her spejler deres både sig i vandoverfladen i Tønning havn.

Theodor Möller tog lysbilleder og holdt et væld af lysbilledforedrag. I midten af 1930erne skiftede han fra glasplade-fotografering til rullefilm. Som forbilleder for sine kompositioner brugte han landskabsmaleriet fra især det 19. århundrede. Landskabsmaleriet var på sit højeste, mens fotografiet endnu var underviklet og havde i sig selv ingen forbilleder.

I 1924 kvittede Theodor Möller lærerjobbet og blev fotograf på fuld tid. Herefter dyrkede han lokalhistorien og dokumentarfotografiet intensivt. Han udsendte således flere bøger.

I 1950, tre år før sin død, skænkede Theodor Möller over 4600 glasplader og knap 2000 rullefilm til fredningsmyndighederne i Kiel (Landes­amt für Denkmalpflege).

Udstillingen i Haus Peters åbnes den 2. november klokken 15 og kan ses til og med den 23. februar 2014. Udstillingen er åben tirsdag-søndag klokken 14-18. I januar og februar dog kun i weekender.