- MIDAS -

Sprogbevidsthed

Lœserbrev

Katrine Hoop, Flensborg (red@fla.de)

tirsdag, 04. jun 2013

Holger Johannsen beklager i sin klumme i FlA, at sydslesvigske elever ikke ler, når deres kammerater kommer til at bruge en ordret oversættelse fra tysk. Jeg tvivler meget på, at det vil fremme glæden ved dansk sprogbrug blandt vores elever at opfordre dem til at latterliggøre germanismer. Og det vil næppe motivere nye mindretalsmedlemmer til aktivt sprogbrug at nedgøre deres spirende danskkundskaber som cirkusdansk.

Naturligvis skal danskundervisningen i skolerne dygtiggøre vores elever til at udtrykke sig på forståeligt og korrekt rigsdansk. Men vi er ikke tjent med et mekanisk dansk, der kun bruges i skolen og danske arbejdssammenhænge. Vi har brug for et levende dansk som en naturlig og glædelig del af vores hverdag.

Vores danske omgangssprog i Sydslesvig er selvsagt præget af de tysksprogede omgivelser. Og vi vinder meget ved at udvikle en positiv selvbevidsthed om vores særegne variant af det danske sprog i stedet for at opfatte sydslesvigsk som et grinagtigt udtryk for utilstrækkelighed.