- MIDAS -
»30 meter fra fjenden«. Tyske soldater i skyttegraven på vestfronten under Første Verdenskrig. (Foto: Museum Sønderjylland)

Sønderjyske skæbner i Første Verdenskrig

Historie

De berygtede skud i Sarajevo kunne for 100 år siden mærkes i Sønderjylland, hvor tusinder af mænd måtte tage den tyske uniform på. Sønderjysk Månedsskrift indeholder et tema om krigen.

Hans Christian Davidsen (hcd@fla.de)

torsdag, 10.04. 2014 19:15

AABENRAA. I 2014 er det 100 år siden Første Verdenskrig startede i de sidste dage af juli efter de berygtede skud i Sarajevo. Efter krigen stod Sønderjylland tilbage med 5333 faldne og godt 4000 krigsinvalider. Sønderjysk Månedsskrift markerer udbruddet med et udvidet temahefte om »Krigens lange tråde«. For mange sluttede krigen ikke med fredsafslutningen. En protese, tabet af en ægtefælle eller en søn var en evig og nærværende påmindelse om krigen og dens rædsler, som varede resten af livet.

I artiklen »Den sidste march« fortæller Claus Eskildsen om turen hjem, som tog godt to måneder. Krigen skilte ægtefæller ad, og i stedet måtte forholdet plejes gennem feltposten mellem fronten og hjemmet. I nogle tilfælde kunne adskillelsen dog også fastholde og udbygge et ægteskab. Det var tilfældet med Ella og Jacob Michelsen på Jacob Michelsens gård i Kolstrup ved Aabenraa, hvor Ella fik en ny rolle som gårdbestyrer. Cand.mag. Stephanie Erlenbach har læst korrespondancen og fortæller om en adskillelse, der også udbyggede.

I perioden 2011-2013 blev den danske soldaterkirkegård i Braine gennemgribende renoveret og udbygget til et mindested over de 5.333 faldne sønderjyder. I to artikler fortæller museumsinspektør Inge Adriansen og arkitekt Jørgen Overby om projektet og de overvejelser, som lå bag renoveringen.

Forsørgelsen af de mange sønderjyske krigsinvalider og krigsenker trak spor helt op til slutningen af 1900-tallet. Museumsassistent Hanne Cordes Christensen har i »Forsørgelse af de efterladte familier til faldne, savnede og sårede deltagere i Første Verdenskrig« set på støtten til de invaliderede og giver eksempler på sønderjyske krigsskæbner. Støtten var ikke fyrstelig.

Hæftet udgives af Historisk Samfund for Sønderjylland (telefon 74 62 46 83 eller e-mail: hssdj@hssdj.dk).