- MIDAS -
5333 sønderjyder faldt under Første Verdenskrig. Her mindes to soldater Peter W. Hansen fra Sdr. Hostrup, døde 1914 og ligger begravet i Belgien. (Foto: Museum Sønderjylland)

Sønderjylland i krig

Udstilling

100-året for udbruddet på Første Verdenskrig markeres med en udstilling i Aabenraa.

Hans Christian Davidsen (hcd@fla.de)

fredag, 11.04. 2014

AABENRAA: De lokalhistoriske arkiver i Aabenraa Kommune viser anledning af krigen i 1864 og udbruddet af Første Verdenskrig i 1914 en udstilling om Sønderjylland i krig.

Udstillingen åbnes onsdag den 16. april klokken 14 på Aabenraa Bibliotek.

Materialet til udstillingen er hentet fra arkivernes samlinger og er helt overvejende et billede af hjemmefronten, mens krigen rasede på Dybbøl i 1864 og de europæiske slagmarker under Første Verdenskrig.

Det ene tema er tab, tabet af ægtefæller og sønner, som aldrig vente hjem. 5333 sønderjyder mistede livet på fronterne under Første Verdenskrig, hvilket svarer til cirka 15 procent af samtlige søn- derjyske mænd i alderen 18-50 år. Størsteparten af de sønderjyske familier mistede et eller flere familiemedlemmer under Første Verdenskrig.

Det andet tema er de mange tusinde især russiske krigsfanger, som kom til Sønderjylland, hvor de erstattede de mænd, der var sendt til fronten. Her arbejdede de ikke kun i det trængte søn- derjyske landbrug, men også på store anlægsprojekter, som for eksempel Ballumdiget og mindre, lokale som blandt andet kultiveringen af Rode Mose ved Holbøl.

Ved siden af disse temaer fortæller udstillingen også om lazaretter i 1864 og mere muntre sider af livet, som man selv på fronternes menneskeskabte helvede kunne finde . Bidragyderne til udstillingen er arkiverne i Bov, Bovrup-Varnæs, Ensted, Felsted, Kliplev, Ravsted, Rødekro og Tinglev. Endvidere har Museum Sønderjylland bidraget til udstillingen.