- MIDAS -
De tyske flygtningelejre i Sønderjylland husede flygtninge primært fra de gamle tyske østprovinser. En af lejrene lå ved Ribevej i Vojens. (Lokalhistorisk Arkiv i Vojens)

Sønderjylland husede 23.000 tyske flygtninge

Historie

En ny bog fortæller om den periode, hvor der var omkring 200 flygtningelejre i Nordslesvig.

Hans Christian Davidsen (hcd@fla.de)

tirsdag, 26.11. 2013 16:34

AABENRAA. I februar-maj 1945 kom et stort antal tyske flygtninge til Nordslesvig, og i maj var der ikke færre end 23.000.

I begyndelsen fik de mange flygtninge ophold hos hjemmetyske familier, men snart måtte der også indrettes flygtningelejre i skoler, forsamlingshuse, kroer med mere. Dertil kom særlige børnelejre, alderdomshjem, fødeklinikker, lazaretter og sygehuse for flygtningene. Det fremgår af bogen »Tyske flygtninge i Nordslesvig 1945-1948«, der netop er udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland og er den første bog, hvor der så indgående fortælles om en hel landsdel og de tyske flygtninge.

Privat indkvartering

I forhold til resten af Danmark skilte Nordslesvig sig længe ud ved privat indkvartering og mange små lejre, men med tiden blev flygtningene samlet i færre og større lejre, hvorfra de siden sendtes videre til Oksbøl - og retur til Tyskland.

Frem til befrielsen stod det tyske mindretals Flüchlings-Hilfswerk Nordschleswig for forplejning og indkvartering af flygtninge. Ved befrielsen overtog modstandsbevægelsen forsorgen for flygtninge, men allerede 9. maj overgik ansvaret til de lokale afdelinger af Statens civile Luftværn - fra september 1945 med Flygtningeadministrationen som overordnet ledelse.

Den lægelige forsorg

I bogen undersøger arkivar og seniorforsker Leif Hansen Nielsen fra Landsarkivet for Sønderjylland flygtningenes fysiske og psykiske vilkår, herunder den omstridte lægelige forsorg, og forholdet mellem flygtninge, flygtningehjælpere og befolkning.

Bogen, der også indeholder en registrering og beskrivelse af de i alt omkring 200 flygtningelejre i landsdelens byer og sogne, er på 432 sider, indbundet og illustreret med samtidige billeder. For medlemmer af Historisk Samfund for Sønderjylland er prisen 168 kr. For ikke-medlemmer og i boghandlen er prisen 248 kr.

Se mere på www.hssdj.dk