- MIDAS -

Skrappere regler for atomkraft

Læserbrev

Britta Thomsen (S), Bruxelles medlem af Europa-Parlamentet (red@fla.de)

mandag, 24. jun 2013

Efter den opsigtvækkende stress-test, der viste fejl ved næsten samtlige undersøgte atomkraftværker i EU, er EU-Kommissionen endelig kommet med et udspil til skrappere regler for atomenergi.

I Danmark har vi - meget fornuftigt - fravalgt at udnytte atomenergi, men vi lever stadig med risikoen for ulykker i vores nabolande. Derfor er det afgørende, at udnyttelsen af atomenergi sker på den mest forsvarlige og sikre måde.

De nye regler skal skabe en øget åbenhed omkring sikkerheden på de europæiske atomkraftværker. Det er rigtigt gode nyheder for Danmark. Det betyder nemlig, at EU kan gribe ind, hvis EU-lande med atomkraft ikke lever op til en række minimumskrav for sikkerhed. Samtidig skal der ske en øget informationsdeling imellem medlemslandenes atomprogrammer, så vi sikrer os den mest avancerede samt højeste standard for sikkerhed.

Det er op til de enkelte medlemsstater at vælge, om de vil udnytte atomenergi eller ej, men når konsekvenserne af sikkerhedsbrist er grænseoverskridende, så må vi også have fælles eftersyn og stress-test.

Vi har desværre set, hvordan ulykker med atomkraftværker ikke kun er dybt skadelige for det direkte berørte land, men i høj grad påvirker de omkringliggende lande. Derfor er løsningen også en integreret og skarp EU-lovgivning på området. Det er den eneste måde at skabe tryghed for samtlige borgere i EU.