- MIDAS -

tirsdag, 18.02. 2014, Hans Christophersen Frederiksberg (red@fla.de)

Sankelmark 1864-2014

Læserbrev

Som dansker er jeg modstander af visse ting, der er sket i fortiden. Men jeg er ikke tilhænger af, at fortidens krige skal fortsætte i al evighed. Det tyske flag med farverne sort-rød-gul var endnu ikke kommet til i 1864, men det var i 2014 hejst ved det prøjsiske og ved det østrigske mindesmærke i Sankelmark. Hvis man er tilhænger af fælles højtideligholdelse, som det er sket siden 2002, må man også understøtte, at der er ens flagsætning. For mig er det nuværende tyske flag en markering af en nutidig demokratisk forbundsrepublik befolket af unge medborgere, der ikke skal gøres ansvarlige for forfædrenes synder. Brugen af dette flag har altså ikke relation til 1864 eller verdenskrigene, men til eftertiden. Når det er tilfældet, så må deres flag have lov at komme i spil, især når oprørerfanen (SH-flaget) vejede ved alle tre mindesmærker. Tanken er, at vi fremover skal stå sammen og samarbejde hen over grænsen, for skal vi kæmpe, er det mod fælles fjender, der nu er dukket op, men ikke mod hinanden.

Jeg går ind for dansk-tysk samarbejde, men jeg er kritisk over for EU og muslimers overtagelse af vesten. Vi skal ikke frivilligt lade os udrydde.

Nogle har over for mig kommenteret fraværet af et prøjsisk flag ved Sankelmarkhøjtiden. Prøjserne deltog jo i 2. slesvigske krig, men ikke i Sankelmarkslaget, hvor det var østrigere mod helstatsdanskere. Skulle kun to flag være i spil? I øvrigt er der vel ikke så mange prøjsiske flag i omløb, for Preußen, øst som vest, er landområder, der nu er tabt for Tyskland.