- MIDAS -
Resterne af Pionier Klinke fra det sprængte Düppel-Denkmal. (Foto: FlA)

Opbrud i syd og opgør i nord

Udstilling

Mindretalslivet i det dansk-tyske grænseland 1945-1948 illustreres med en ny udstilling på Sønderborg Slot.

Hans Christian Davidsen (hcd@fla.de)

fredag, 29.11. 2013 16:41

SØNDERBORG. Den tyske kapitulation i maj 1945 betød et vendepunkt i de to nationale mindretals historie. Sydslesvig kom i nationalt opbrud, og i Nordslesvig begyndte retsopgøret med det tyske mindretal.

Det er emnet for en ny udstilling, som Museum Sønderjylland viser på Sønderborg Slot. Tysklands sammenbrud i 1945 betød også et sammenbrud for det tyske mindretal i Nordslesvig. Det tyske mindretal havde identificeret sig med Det tredje Rige, bidraget til dets krigsførelse og håbet på dets sejr. Nu slog regnskabets time. Mere end 3000 blev interneret, og mange tyske mindesmærker sprængt i luften. Udstillingen viser eksempler på begge dele. Der er billeder og husflid fra hjemmetyskere, der sad som fanger i Faarhuslejren og på Sønderborg Slot. En markant genstand er Pionier Klinkes hoved - en rest af det tyske sejrsmonument på Dybbøl, som blev sprængt i luften af danske frihedskæmpere den 13. maj 1945.

Danmark vendte Sydslesvig ryggen

Pionier Klinke var blevet krigshelt, fordi han havde sprængt den danske skanse 2 i luften 1864 - og selv var død af det.

Det danske mindretal i Sydslesvig oplevede i årene efter 1945 en voldsom vækst. Mange tusinde hidtil tysksindede sydslesvigere søgte ind i mindretallet ud fra meget forskellige motiver. Fælles for dem var, at de ønskede den danske statsgrænse flyttet mod syd. På udstillingen kan man se den sydslesvigske kunstner Sophie B. Jensens store maleri »Et løfte«, der skulle minde danskerne om deres forpligtelser over for Sydslesvig - men også viser et Danmark, der efter hendes mening vendte ryggen til mindretallet.

Udstillingen er et led i »Projekt Mindretalsliv«, der er støttet med penge fra Interreg VIa.