- MIDAS -
Et kort fra Haderslev Østeramt fra dengang, lokaliteterne i Sønderjylland bar tyske navne. Kortet viser skinnenettet under »Haderslebener Kreisbahn«. Kleinbanerne i Nordslesvig var en tysk opfindelse.

Et kort fra Haderslev Østeramt fra dengang, lokaliteterne i Sønderjylland bar tyske navne. Kortet viser skinnenettet under »Haderslebener Kreisbahn«. Kleinbanerne i Nordslesvig var en tysk opfindelse. (Arkiv)

- Annonce / Anzeige -

 - Annonce / Anzeige -

Ny udstilling om Sønderjylland i tysk tid

Udstilling

Historien om Sønderjylland under tysk styre 1864-1920 er en historie om et riges storhed og fald. I starten var riget moderne og storsindet - men det vendte sig i stigende grad mod nationalisme, oprustning og undertrykkelse. Sønderborg Slot åbner en udstilling om Sønderjylland i tysk tid.

Hans Christian Davidsen (hcd@fla.de)

fre, 07. jun 2013, 09:04

SØNDERBORG. Stor og mægtig står kejser Wilhelm 1. på sin sokkel og ser ud over den nye udstilling. Tilfreds ser han ned på sin effektive administration og symbolerne på det tyske rige: Ørne og faner. Men med bekymring ser han også dansksindede nordslesvigere, der nægter at aflægge ed til ham - eller nægter værnepligten.

Og inde i den nærmeste stue ser han mellem plys og mahogny billederne af Frederik 7. og Dybbøl Mølle. Rundt om hjørnet ser han et samfund under modernisering, med jernbaner, telefon, industri og mejerier - og tilfreds ser han sine embedsmænds hårde kurs mod de dansksindede med fængslinger og udvisninger. Men ser også til sin bekymring en stadig stærkere dansk bevægelse. Og han ser på støttepunkterne for den nye højsøflåde i Mørvig ved Flensborg og i Sønderborg som symboler på Tyskland som stormagt - men med bekymring ser han inde i rummet om Første Verdenskrig sin »modpart«: Figuren af »landstormmanden« fra Sønderborg, der skulle samle skillinger sammen til den sidste desperate krigsførelse inden nederlaget.

Mandag den 24. juni åbner endnu et led i den rullende fornyelse af Sønderborg Slot. Denne gang gælder det tiden fra 1864-1920, da Sønderjylland var under tysk styre. Udstillingen er samtidig den tredje af tre nye faste udstillinger, der er gennemført med støtte fra A. P. Møller-fonden.

Historien om Sønderjylland under tysk styre 1864-1920 er en historie om et riges storhed og fald. Det starter som et rige, der i starten viser sig moderne og storsindet - men som i stigende grad vender sig mod nationalisme, oprustning og undertrykkelse.

Kejseren tabte freden

Det tyske kejserrige vandt sine sejre, men på lang sigt tabte det freden. For jo mere, man prøvede at gøre danske sønderjyder, polakker og elsassere til gode tyskere - jo stærkere blev modbevægelserne. Men også de danske i Sønderjylland skulle igennem en proces. I første omgang nægtede de al samarbejde med den nye stat og satte deres håb til en fremtidig folkeafstemning. Men da tiden under Tyskland viste sig at blive lang, vågnede erkendelsen af, at man måtte organisere sig demokratisk - som en aflægger af det nye Danmark.

Fra 1880 til 1914 organiserede de danske sønderjyder sig som et lille »forenings-Danmark« med alt fra vugge til grav. Samtidig blev alt efterhånden vurderet efter, om det var dansk eller tysk. Kun nogle få neutrale fælles områder blev til overs - for eksempel brandværn, ringridning og en gang imellem museer. Men så var der dem, der fandt, at andet var vigtigere: Arbejderbevægelsen i klassekampen - de indremissionske i Gud.

En moderne udkant

Fortællingen om Sønderjylland mellem 1864 og 1914 er også historien om en landsdel, der blev moderniseret - selv om den var »udkanternes udkant« i det tyske rige. Der kom jernbaner, telegraf og telefon, nyt landbrug med andelsmejerier, ny byggeskik og boligkultur. Byerne voksede med nye villakvarterer og arbejderboliger - og på landet skød stationsbyer op, mens nye smalsporede Kleinbahner snoede sig mellem hegn og diger.

Udstillingen »Sønderjylland under tysk styre« er designet af arkitekten Poul Ingemann, der også skabte designet til udstillingen om »Folkeafstemninger og genforening 1920«, som åbnede for et år siden. Men hvor genforeningsudstillingen er lys og glad, er »Sønderjylland under tysk styre« mørk og snæver. Montrerne står tæt, forbundet med snævre passager - og overalt breder den gamle maleteknik, ådringen, sit brune farveskær.

Lukket inde med hinanden

Poul Ingemanns design er her inspireret af tidens borgerlige boligkultur, hvor alt skulle dækkes, af betræk og duge, billeder og paneler, stuk og løvefødder. Men den lidt trykkede stemning symboliserer også Nordslesvig, hvor to befolkningsgrupper så at sige var lukket inde med hinanden: De dansksindede i en stat, de ikke ønskede at tilhøre. Og de tysksindede i en stadig stigende angst for at blive mindretal i deres eget land.

Besværgende rejste de to parter monumenter mod hinanden: Fra tysk side byggede man kaserner og stadigt større offentlige bygninger - og til sidst det kæmpestore Bismarck-tårn på Knivsbjerg. Og fra dansk side rejste man frimenighedskirker og forsamlingshuse - samtidig med, at ungdommen strømmede til de danske høj- og efterskoler nord for Kongeåen.

I 1914 fejrede det tyske rige 50-året for sejren på Dybbøl Banke med en sejrsfest i Sønderborg. Samtidig holdt de danske nordslesvigere deres hidtil største møde i Haderslev med deres leder, H.P. Hanssen som hovedtaler. Få dage efter brød Første Verdenskrig ud.

Udstillingen åbnes mandag den 24. juni klokken 19.30

Der vil her være taler ved museets formand, Jens Møller (V), direktøren for A.P. Møller-fonden, Henrik Tvarnø og udstillingens faglige hovedkraft, museumsinspektør René Rasmussen. Desuden vil musikeren Halvor Bogh, Tønder, underholde med sange fra Sønderjyllands historie.