- MIDAS -

Ny revideret udgave af Sydslesvigs danske historie

Bogudgivelse

Hans Christian Davidsen (hcd@fla.de)

ons, 20. feb 2013, 14:25

FLENSBORG. »Sydslesvigs danske historie« er udkommet i en tredje og revideret udgave. De første oplag er hurtigt blevet udsolgt og efterspurgt i oplysningsarbejdet i Danmark.

Siden har nutidshistorien udviklet sig. Det danske mindretal har gjort nye og uventede, også negative, erfaringer. Der er blevet afholdt nye landdagsvalg i Slesvig-Holsten, og mindretallet har med justits-, kultur- og europaminister Anke Spoorendonk opnået en ministerpost i Kiel.

I den reviderede udgave er der tilføjet et nyt kapitel om den nyeste historie, talmaterialet er blevet ajourført, og der er kommet nye billeder med.

Bogens forfattere er fire erfarne grænselandshistorikere: Lars N. Henningsen, tidligere leder af Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, museumsinspektør René Rasmussen fra Museum Sønderjylland, lektor Martin Klatt fra Syddansk Univertsitet og rektor Jørgen Kühl fra A. P. Møller Skolen i Slesvig.

»Sydslesvigs danske historie« koster 198 kroner ekslusiv eventuel forsendelse. Den kan købes ved henvendelse til Studieafdelingen på Dansk Centralbibliotek (ej@dcbib.dk) og købes i kommission hos Padborg Boghandel.