- MIDAS -
Korskirken i Rinkenæs blev opført 1928-32 - blandt andet for at styrke danskheden.

Korskirken i Rinkenæs blev opført 1928-32 - blandt andet for at styrke danskheden. (Foto: FlA)

Ny bog om kirker på Als og Sundeved

Historie

Historisk Samfund for Als og Sundeved udsender en velillustreret bog om kirker både ude og inde.

Hans Christian Davidsen (hcd@fla.de)

man, 19. nov 2012, 13:15

SØNDERBORG. På Als og Sundeved ligger 30 kirker, der gennem århundreder har været mødesteder for mennesker både i sorg og glæde.

Med deres arkitektur og righoldige indre udgør de en betydningsfuld del af kulturarven og afspejler tillige, at Sønderjylland er et grænseland.  De er beskrevet i en ny bog på 320 sider med 400 fotos, der viser den kunstneriske og kulturelle mangfoldighed, som disse 30 kirker rum­mer.

Her er middelalderlige landsbykirker, en købstadskirke opført i renæssancetiden, tre prægtige slotskirker i hver sin stilart: Barokkirken på Gråsten Slot, renæssancekapellet på Sønderborg Slot og rokokokirken på Augustenborg Slot. 

Fra det 20. århundrede er der fire kirker, der alle afspejler kulturkampen mellem dansk og tysk: Frimenighedskirken i Stenderup, Egernsund Kirke opført af byens teglværksejere, Rinkenæs Korskirke (en klar dansk manifestation efter genforeningen) samt Christianskirken i Sønderborg, en miniudgave af Grundtvigskirken i hovedstadsområdet.

Karakteristika

Hver kirkebeskrivelse indledes med et opslag med et helsidesfoto af kirkebygningen, optaget af Natio­nalmuseets fotograf Roberto Fortuna i somme­ren 2012.

Det ledsages af en faktaliste for kirken fra dens opførelse til nutiden.

Derefter følger fire, seks eller i enkelte tilfælde otte sider om hver enkelt kirke med beskrivelser af kirkerummet og dets vigtigste inventar, alter, døbefont og prædikestol, samt udvalgte ting, som er fundet karakteristi­sk for den enkelte kirke.

Billedfortællinger

Fotograf Kim Holm, Sønderborg, har taget langt hovedparten af billederne fra kirkernes indre, og de er suppleret med enkelte andre, nutidige fotos. 

De 30 billedfortællinger er skrevet af museumsinspektør Inge Adriansen og provst emeritus Lorenz P. Christensen, og de er suppleret med artikler med særlige emner, skrevet af biskop  Niels Henrik Arendt, kongelig bygningsinspektør Niels Vium, museumsinspektør Sissel F. Plathe, Nationalmuseet og pastor emeritus Günter Weitling.  

Bogen sendes til alle medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved. Den kan også købes på Sønderborg Slot og i boghandlen.  

Inge Adriansen og Lorenz P. Christensen (redaktion) : Kirkerne på Als og Sundeved. Udgivet af Museum Sønderjylland og Historisk Samfund for Als og Sundeved. 320 sider, 300 kroner.