- MIDAS -

torsdag, 05.12. 2013, Villum Christensen, miljø­ordfører for Liberal Alliance, Slagelse (red@fla.de)

Ministersvar om vindmøllestøj blæser i vinden

Læserbrev

Miljøminister Ida Auken var i den grad på glatis under et samråd i folketingets miljøudvalg den 28. november.

Samrådet omhandlede hvorvidt lavfrekvent støj skader naboerne til vindmøller.

Dette spørgsmål var der ikke meget tvivl om, da ministeren hurtigt anerkendte, at støjen påvirker mennesker.

Dér, hvor det næsten tre timer lange samråd blev interessant, var, da der blev spurgt til de helt særlige regler, der gælder for vindmøllestøj sammenlignet med støj fra f.eks. trafik og fabrikker. Det er nemlig sådan i dag, at fabrikker ikke må placeres i nærheden af beboelse, hvis der kan måles støj i huset på over 20 decibel.

Denne grænse gælder også, når der skal sættes vindmøller op. Her har man dog bestemt, at man ikke skal måle støjniveauet, men i stedet beregne sig frem til, om vindmøllen støjer for meget til at måtte blive sat op.

I disse beregninger er indlagt forskellige faktorer.

Èn af disse er den såkaldte isolationsfaktor, som groft sagt tillader møller at larme lidt mere end 20 db, da huses naturlige isolation afdæmper en del af støjen.

På omtalte samråd kom det frem, at denne isolationsfaktor har været støt stigende siden 1997.

Nogle gange har man endda set, at faktoren blev skruet op over en weekend, uden at der er blevet spurgt til hvorfor.

Med tanke på vindmøllelobbyens velkendte magt i dette land, er det påfaldende, at alle disse uforklarlige ændringer altid falder ud til vindmølleindustriens fordel.

Og lige så påfaldende - eller måske snarere naturligt er det, at miljøministeren har svært ved at svare for sig.