- MIDAS -
I 1914 malede den tyske maler Ludwig Dettman det dramatiske maleri af stormen på Dybbøl i anledning af Tysklands markering af 50-året for 1864. Maleriet har ikke været vist i 100 år. (Foto: FlA)

Krig i kæmpeformat

Udstilling

Et maleri af den tyske maler Ludwig Dettmann har været rullet sammen siden 1914. 100 år efter dukker det op påen udstilling om krigen i 1864.

Hans Christian Davidsen (hcd@fla.de)

lørdag, 12.04. 2014 09:00

SØNDERBORG. - Det her er virkeligt fantastisk. Maleriet har været rullet sammen siden 1914. Det er utroligt at få dette voldsomme maleri til Sønderborg, siger historikeren René Rasmussen fra Sønderborg Slot.

Museum Sønderjylland åbnede i går den fælles dansk-tyske udstilling »Mennesker i krigen - 1864« på slottet. Her blev der præsenteret et kæmpemaleri af af den tyske maler Ludwig Dettman.

Det består af tre dele med en samlet bredde på næsten ti meter, og bare midterdelen er næsten seks meter bred. Den forestiller preussiske soldater, der angriber danske soldater med sabel og bajonetter og vajende fane. Personerne er legemsstore, og hele virkningen meget voldsom.

De preussiske soldater stormer frem med bajonetter og sabler rettet mod de danske soldater, som står passive med hængende hoveder. Døde soldater ligger i kaos blandt sønderskudte kanoner og ødelagte skanser. Billedet er malet i 1914 som afsluttende punkt i den tyske udstilling, der i sommeren 1914 kunne ses i Sønderborg som en del af den tyske markering af 50-året for 1864-sejren. Det meste af tiden siden har det været rullet sammen, men nu, hundrede år senere, kan det igen ses i Sønderborg.

Udstillingen består af 30 menneskefortællinger, som sætter fokus på krigen i forskellige samfundslag. 15 danskere og 15 tyskere ser i 30 montrer krigen gennem deres egne øjne. Der er høj og lav, militær og civil.

1864 er et skelsættende år for både Danmark, Tyskland og grænselandet mellem dem. Krigen blev det første skridt mod skabelsen af Det tyske Kejserrige. Mens Danmark blev reduceret til en lille nationalstat i skyggen af Tyskland, blev Slesvig en del af det nye Tyskland trods en dansksindet befolkning i nord.

Krigsinvaliden og malere

- For at konkretisere krigens menneskelige perspektiver har vi valgt at sætte fokus på krigens aktører i forskellige samfundslag. Det har været vigtigt for os at vise både det danske og det tyske aspekt i krigen. Det er netop vores styrke, når vi ligger i grænselandet. Vi valgte at lægge hovedvægten på de menneskelige aspekter. Der findes mere end 3500 bøger om 1864. 90 procent er om det politiske og militære forløb, siger museumsinspektør Inge Adriansen.

Én af de danske personer er Henrik Hansen, der var landmand på Dybbøl Banke. Da de danske tropper trak sig tilbage til Dybbøl, meddelte de ham, at hans gård skulle rives ned, så der var frit skud. Med kone, børn, kreaturer og bohave måtte han straks flytte, først til slægtninge og siden til et husmandssted i en nabolandsby. Her oplevede han at have et større antal tyske soldater indkvarteret. Det var en belastning, selvom de tyske soldater for det meste opførte sig korrekt.

En anden er Peder Kjeldahl Pedersen, en husmand fra Lemvig-egnen, der var menig soldat. Han blev ramt af en grant i Dybbøl Skanser og fik sin højre fod revet af. Efter benet var blevet amputeret, blev han hjemsendt som krigsinvalid. Han fik tilkendt invalidepension, og med denne faste årlige indtægt kunne Kjeldahl gifte sig og forsørge kone og en børneflok på hele fem – uden at måtte ty til fattigkassen.

Den tyske maler Wilhelm Camphausen er en af tyske personer. I april 1864 rejste han til Sundeved som krigskorrespondent. I sin Illustrierte Tagebuch beskrev han kampscener, lejrliv, kampene i Sundeved, som var forbundet med store tab, samt overgangen til Als. Han beskrev i ord og billeder krigens grusomheder, landskabets ødelæggelse og de såredes lidelser. Camphausen udtalte sig også kritisk om den fanatiske slagmarksturisme og gengav det, som andre malere og fotografer afstod fra at vise: slagmarker overstrøet med lig og massegrave.

Detaljeret model af Dybbøl

Ud over Dettmans maleri kan man se endnu en vigtig genstand fra den tyske jubilæumsudstilling 1914. Det er en detaljeret model af Dybbøl Banke og Sønderborg 1864, lavet i Berlin 1914 til udstillingen. Modsat maleriet har den dog været i Sønderborg hele tiden, og den har i mange år været en del af Sønderborg Slots faste udstilling om 1864. I anledning af 150-års-jubilæet er modellen blevet restaureret, og der er tilføjet en moderne formidling på interaktive skærme. Udstillingen er skabt i samarbejde mellem Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek og Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot.

- Udover at tilføre krigen en ny vinkel er særudstillingen også en manifestation af nutidens positive forhold i grænselandet i dag, hvor der er udviklet samarbejde omkring markeringen af mindedage og jubilæer for 1864-krigen. Fjendskab og skepsis er afløst af forsoning og samarbejde, siger Inge Adriansen.