torsdag, 05.01. 2017 07:44, Dirk Thöming (dt@fla.de)

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) ser tilbage på det seneste år med grænsekontrol med tilfredshed.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) ser tilbage på det seneste år med grænsekontrol med tilfredshed. (Foto: Scanpix/Ólafur Steinar Gestsson)

Ingen aner, hvem de afviste ved grænsen er

Et år efter grænsekontrollens begyndelse oplyser Rigspolitiet, at det ikke er kendt, hvilken nationalitet de cirka 3000 mennesker havde, der i løbet af året blev afvist ved den dansk-tyske grænse.

Ukendte

København. For et år siden, den 4. januar 2016, blev der indført stikprøve-kontrol ved den dansk-tyske grænse. Den danske udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) oplyste tirsdag, at der i løbet af året var knap 3000 mennsker, der blev blev afvist eller nægtet indrejse ved grænsen.

Flensborg Avis har tidligere forsøgt at få at vide, hvem disse mennesker er - om de alle er udlændinge uden gyldige papirer, eller om det måske bare drejer sig om tyske og danske statsborgere, som af forskellige årsager blev stoppet og havde glemt deres pas.

Det officielle svar fra Rigspolitiet er, at der ikke findes en database over de afvistes nationalitet.

- Rigspolitiet, Nationalt Udlændingecenter (NUC), kan oplyse, at Rigspolitiet ikke er i besiddelse af de ønskede oplysninger, svarer Rigspolitiet til avisens spørgsmål om aktindsigt.

Både Rigspolitiet og Integrationsministeriet, som bekræfter, at der ikke findes en samlet database, henviser i den sammenhæng til det lokale politi. Men Syd- og Sønderjyllands Politi kunne tirsdag kun bekræfte, at de oplysninger ikke findes.

Dermed må vi gå ud fra, at de afviste ved grænsen bare bliver sendt tilbage, uden at de ellers bliver registreret nærmere.

- Afviste personer bliver afvist tilbage til Tyskland, skriver Rigspolitiet.

Peter Skaarup (DF), formanden for Folketingets retsudvalg, vil ikke udelukke, at der blandt de afviste ved grænsen også er danskere, som har glemt deres pas eller for eksempel tyske grænsependlere.

- Det kan man ikke vide. Vi har haft en lignende diskussion ved den svenske grænse, bare omvendt, siger han og medgiver, at det ville være fint at få det opklaret.

- Man kunne spørge politiet om informationerne desangående, og om ikke andet, så kunne man samle dem fremover. Det vil vi gerne bore lidt i, siger han.

Inger Støjberg udtalte tirsdag, at grænsekontrollen, som gælder til 12. februar, vil blive forlænget igen.

RESÜMEE

Die dänische Polizeibehörde, Rigspolitiet, hat keine Informationen darüber, welcher Nationalität knapp 3000 Menschen waren, denen im Laufe des Jahres 2016 an der deutsch-dänischen Grenze die Einreise nach Dänemrk verweigert wurde. Die Abgewiesenen seien nach Deutschland zurückgesandt worden, so die offizielle Erklärung der Polizei ein Jahr nach Einführung der Grenzkontrolle.

Peter Skaarup, Dansk Folkeparti, Vorsitzender des Rechtsausschusses des Folketinges, will für seine Partei gerne »etwas nachbohren«, ob es Erkenntnisse gibt oder die Daten in Zukunft erhoben werden könnten.

»Es ist nicht auszuschließen, dass Dänen, die ihren Pass vergessen haben, oder deutsche Grenzpendler mitgerechnet sind«, so Peter Skaarup.