- MIDAS -
Haderslev Kaserne var en af de monumentale bygninger, Preußen rejste efter at have indlemmet Slesvig i riget. (Arkiv)

Fra dansk Biedermeier til preussisk perfektionisme

Boganmeldelse

150-året for 1864 nærmer sig. En ny tysk bog fortæller mere om optakten og tiden efter.

Hans Christian Davidsen (hcd@fla.de)

onsdag, 30.10. 2013 14:05

HEIDE. 2014 bliver jubilæumsåret for krigen i 1864. Halvandet hundrede år er gået siden slaget ved Dybbøl i 1864. Mere litteratur - fiktion såvel som faglitteratur - vil markere året, der løbende er blevet set fra skiftende vinkler. Der er måske ikke så meget nyt i de bøger, som den danske forfatter Tom Buk-Swienty sendte ud med »Slagtebænk Dybbøl« og »Dommedags Als«. Men for mange læsere var indholdet nyt, og krigen blev fremstillet på en hel ny måde rent fortælleteknisk.

Nu er der mulighed for i et omfattende værk at læse om krigen i 1864 set fra en tysk vinkel. Ikke at historieskrivning er så nationalt orienteret, som den tidligere har været. Men alligevel er der nuancer og forskellige indgangs­vinkler i og med, at udgangspunkterne for at fortælle historien ikke er de samme.

»Düppel 1864« hedder bogen, som Klaus Alberts fra Kiel har udsendt. Han er ikke uddannet historiker, men jurist og har tidligere udgivet biografier om blandt andre forfatteren Theodor Storm.

Bogen beskriver nøje optakten til krigen og det magtspil, der foregik både regionalt men også internationalt. I virkeligheden er bogens undertitel »Schleswig-Holstein zwischen Dänemark und Preußen« mere retvisende end hovedtitlen, for selve krigshandlingerne ved Dybbøl fylder forsvindende lidt i bogen. Derimod er der lagt stor vægt på den forandring, der fulgte efter i Slesvig-Holsten - nemlig da hertugdømmerne fra 1867 officielt blev indlemmet i Preußen.

Forfatteren betegner tiden som en forvandling fra et danskpræget Biedermeier-samfund til et målbevidst Preußen. Slesvig-Holsten blomstrede efter indlemmelsen: Der blev bygget skoler, højere læreanstalter, kaserner, kolosser af administrationsbygninger, retsbygninger, museer og regeringshuse.

Der blev bygget flittigt overalt, og byggestilen var præget af tidens historiske tankegang, historismen, hvor man greb tilbage til både klassiske stilarter og nationalromantiske forestillinger. Industrialiseringen slog for alvor igennem i Preußen og dermed Slesvig-Holsten: Fabrikker skød op, og jernbanenettet voksede i det såkaldte Gründerzeit (grundlæggelsestiden).

Forfatteren går sagligt i dybden med det, han kalder »det uløste problem Nordslesvig«, nemlig det, at der i den preussiske delstat var mange (danskorienterde) indbyggere, der ikke ønskede at være en del af staten. Det var et problem, som var parallelt til de preussiske østprovinser, hvor det polske mindretal ej heller accepterede den påtvungne statsmagt.

Det er en rigt illustreret (og ofte med datidens fotos af meget høj kvalitet) og en grundig bog, Klaus Alberts her har udsendt. Den har blot mere med tiden før 1864 og endnu mere med tiden efter at gøre.

Klaus Alberts: Düppel 1864 - Schleswig-Holstein zwischen Dänemark und Preußen. 160 sider, 24,90 euro (Boyens Buchverlag, Heide).

Hans Christian Davidsen

hcd@fla.de