- MIDAS -
Mindehøjtidelighed for slaget ved Dybbøl i 1864. I Danmark er Dybbøl et trauma. I Tyskland kom traumet først 79 år senere.

Mindehøjtidelighed for slaget ved Dybbøl i 1864. I Danmark er Dybbøl et trauma. I Tyskland kom traumet først 79 år senere. (Foto: Lars Salomonsen)

Fire danske museer går sammen om 1864

Historie

Fire af de største danske fonde giver stort millionbeløb til formidling af krigen 1864.

Hans Christian Davidsen (hcd@fla.de)

ons, 17. apr 2013, 14:06

SØNDERBORG. Fire museer med tilsammen op mod 400.000 gæster vil til næste år kunne gennemføre et storstilet projekt om krigen i 1864. Det kan ske takket være en millionbevilling fra Arbejdsmarkedets Feriefond, Nordea Fonden, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og Augustinus Fonden.

Museernes udstillinger vil med moderne og interaktiv teknologi sætte spotlight på krigen set fra slagmarkerne til lands, til søs og hjemme i de fader- og sønneløse familier – også på den tyske side.

Projektet, som har titlen Kampen om Jylland 1864, bliver i dag præsenteret på Dybbøl Skanse i tilslutning til markeringen af årsdagen for stormen på Dybbøl den 18. april.

Fire museer har sat sig for at fortælle historien om krigen i 1864 og dens betydning for udviklingen af det 20. århundredes danmarkshistorie, der hvor det skete. De fire museer er: Danevirke Museum i Sydslesvig, Historiecenter Dybbøl Banke, Dansk Landbrugsmuseum i Gammel Estrup samt Fregatten Jylland i Ebeltoft.

- Projektet inddrager den mest moderne og interaktive formidlingsteknologi med særligt fokus på at give publikum mulighed for med egne sanser at opleve den virkelighed, som udspandt sig på krigsskuepladserne for 150 år siden, siger centerleder Bjørn Østergaard, Historiecenter Dybbøl Banke, og direktør Benno Blæsild, Fregatten Jylland.

Krigens betydning

Formidlingen skal sætte krigshandlingerne ind i et større perspektiv i en samfundsmæssig ramme og kommer til at lægge vægt på, hvilken betydning krigen i 1864 fik for Danmarks udvikling til en moderne velfærdsstat.

- Det er en ambition for dette projekt, at jubilæet ikke bliver en løsrevet ceremoni for et støvet stykke historie uden aktualitet for moderne mennesker. Projektet skal i stedet kæde begivenhederne for 150 år siden sammen med moderne danskeres levevilkår. Det er vigtigt, at formidlingen kommer til at foregå på publikums præmisser, hvad angår sprog og teknologi, siger Bjørn Østergaard og Benno Blæsild.

De enkelte museers afsnit åbnes på krigens jubilæumsdagene næste år. Danevirkes del vil som den første åbne den 6. februar 2014, og Fregatten Jyllands som den sidste den 9. maj 2014.