- MIDAS -

EU-forbehold gør Danmark mindre suverænt

Læserbrev

onsdag, 12.09. 2018 18:53

Adam Henriksen, projektmedarbejder, Tænketank EUROPA

Det var frygt, der for over 25 år siden førte til det danske EU-forbehold på forsvarsområdet. I dag er skræmmebilleder om en fælles hær, der agerer uden nationalstaternes samtykke, gjort til skamme. EUs forsvarssamarbejde kræver enstemmighed, og nationerne kan suverænt til- og fravælge de missioner, de vil deltage i.

Mange tidligere EU-modstandere har erkendt dette. Mest påfaldende er Holger K. Nielsens nu klare anbefaling om, at Danmark bør afskaffe forsvarsforbeholdet. For Holger K. Nielsen anses ofte som en slags fader til forbeholdene, efter han (med konen) anbefalede et nej til Maastricht-afstemningen i 1992.

Siden har Danmark – som vist nok det eneste land i verden – været afskåret fra at deltage i EUs militære missioner. Forbeholdet skulle gøre Danmark mere suverænt, men i realiteten har det haft den modsatte effekt. Vi har afskåret os fra muligheden for at handle i dansk interesse sammen med vores EU-partnere.

Hvorfor skal vi ikke deltage i kampen mod somaliske pirater? Det er en trussel, der angår Danmark direkte. Vi er igen på sidelinjen, når EU uddanner det maliske militær til at bekæmpe ekstremistiske oprørsgrupper, som ønsker at skabe et kalifat i stil med det, danske styrker har kæmpet imod i Irak og Syrien. Danmark har endda indtil for nylig haft soldater tilstede i Mali som led i en FN-mission i landet. Det giver hverken logisk eller militær mening, at vi deltager i den ene mission, men ikke i den anden.

Nogen forsvarer forsvarsforbeholdet med, at Danmark allerede er medlem af Nato. Der er heller ingen tvivl om, at Nato fortsat vil være en uhyre vigtig alliance for Danmark. Men det er også umuligt at overse den usikkerhed, der er opstået i Nato efter Trump kom til magten i USA. Og man bør samtidig huske, at Nato-chef Jens Stoltenberg netop har talt for et stærkere EU-forsvarssamarbejde. Forsvarsområdet er et godt eksempel på, at Danmark nogle gange bliver mere suveræn ved at arbejde tæt sammen med vores nærmeste allierede. Det har Holger K. indset. Forhåbentlig kan det få flere gamle nej-sigere til at følge trop.

Login


Kære læser

For at kunne se dette indhold, kræver det, at du har et aktivt abonnement, og at du er logget på.
(Brugernavn og adgangskode er identiske med logindata for e-avisen)

Køb abonnement LoginLiebe(r) Leser(in),

um diesen Inhalt sehen zu können, müssen Sie über ein aktives Abonnement verfügen und eingeloggt sein.
(Benutzernamen und Passwort sind identisch mit den Login-Daten für das E-Paper)

Abo kaufen Login