- MIDAS -
Efter befrielsen Frøslevlejren fyldt med en ny gruppe fanger. Den blev benyttet som fængsel for landsforræddere, der blev dømt for utilbørligt samarbejde med besættelsesmagten, for eksempel ved at have gjort krigstjeneste i det tyske militær. Omkring 3000 landssvigere blev anbragt i lejren, der skiftede navn fra Frøslevlejren til Faarhuslejren. (Foto: Frøslevlejrens Museum)

De bedste besøgstal i 20 år

Publikumssucces

Frøslevlejrens Museum noterede godt 50.000 gæster i 2013. Den ny permanente udstilling om interneringen af landssvigere efter Anden Verdenskrig er en væsentlig del af forklaringen på fremgangen.

Hans Christian Davidsen (hcd@fla.de)

tirsdag, 07.01. 2014 15:34

FRØSLEV. I 2013 besøgte over 50.000 gæster Frøslevlejrens Museum – det er museets bedste besøgstal siden 1993.

50.361 gæster besøgte Frøslevlejrens Museum i 2013. Sidste gang, museet rundede 50.000 besøgende, er 20 år siden, nemlig tilbage i 1993.

2013 skiller sig også ud i forhold til 2012, hvor museet havde 47.536 besøgende. Det betyder, at museet på et enkelt år har haft en fremgang hvilket er en fremgang på næsten 3000 besøgende.

Overinspektør på Frøslevlejrens Museum Henrik Skov Kristensen mener, at museets flotte besøgstal har en helt særlig årsag:

- Jeg er sikker på, at forklaringen skal findes i museets nye, permanente udstilling om Faarhuslejren 1945-1949, som åbnede den 22. marts 2013. Den har uden tvivl trukket mange til, både lokalt og nationalt, siger Henrik Skov Kristensen.

Faarhuslejren var navnet på den internerings- og senere straffelejr, som blev indrettet i Frøslevlejrens bygninger efter Anden Verdenskrig. Faarhuslejren blev den største straffelejr for landssvigere i Danmark. De fleste af strafafsonerne kom fra det tyske mindretal.

Balance i historien

Det tyske mindretal i Sønderjylland har efterspurgt en udstilling om Faarhuslejren, lige siden Frøslevlejrens Museum åbnede i 1969, fortæller Henrik Skov Kristensen.

- Der har været et stort ønske fra det tyske mindretals side om, at også Faarhuslejrens historie blev behandlet for på den måde at skabe balance i historien. Derfor har den nye udstilling fået det tyske mindretal til at strømme til. På den måde har vi tiltrukket et helt nyt publikum med Fårhus-udstillingen, og det er vi utroligt glade for, siger han.

Interessen for Faarhuslejrens historie er blevet understreget af den omtale, som Henrik Skov Kristensens bog fra 2012 om lejren, »Straffelejren – Fårhus, landssvigerne og retsopgøret«, skabte i lokale og landsdækkende aviser.

Har stadig relevans

- Debatten og besøgstallene viser, at Faarhuslejren og dens historie stadig er relevant den dag i dag, siger Henrik Skov Kristensen.

Han fortæller, at museets plan for 2014 er at færdiggøre den nyopstilling af museets permanente udstilling om Frøslevlejren 1944-1945, som er foretaget etapevist de sidste par år.

Den permanente udstilling om tiden fra 1944 til 1945, hvor lejren var en tysk interneringslejr for primært danske modstandsfolk, huses i det tidligere hovedvagttårn og i en tidligere fangebarak.

Frøslevlejrens Museum holder lukket i december og januar, men udstillingerne åbner igen til februar.