- MIDAS -
Søren Martinsens »Landskab med orange kranium« sender kærlige hilsner til L.A. Rings 'Aften. Den gamle kone og døden' fra 1887. Men mens Ring retter blikket direkte mod døden, fokuserer Martinsen på vejen, der fører væk.

Søren Martinsens »Landskab med orange kranium« sender kærlige hilsner til L.A. Rings 'Aften. Den gamle kone og døden' fra 1887. Men mens Ring retter blikket direkte mod døden, fokuserer Martinsen på vejen, der fører væk. (Foto: Rønnebæksholm)

- Annonce / Anzeige -

 - Annonce / Anzeige -

Danskeren på Trapholt

Udstilling

Kunstneren Søren Martinsen reflekterer over sin danske baggrund på en udstilling, som åbnes i Kolding i januar.

Hans Christian Davidsen (hcd@fla.de)

ons, 26. dec 2012, 18:15

KOLDING. Hvad vil det sige at være dansker? Det er et spørgsmål, der sjældent bliver stillet, fordi svaret kan synes så åbenlyst. Men i udstillingen Danskeren vender kunstneren Søren Martinsen (født 1966) vrangen ud på etablerede forestillinger og traditioner.

Med malerier i storformat fornyer Søren Martinsen på drastisk og radikal vis den danske landskabsmaleritradition, og gennem hudflettende videoer portrætterer Søren Martinsen både sig selv og den danske nation. Hans værker er storslåede, humoristiske og overraskende bud på, hvad der ligger til grund for forestillingen om os selv.

I 1800 tallet var både maleri og fællessang med til at styrke den nationale identitet gennem store landskabsmalerier og nationalsange om oldtidshøje.

Fællesskabsfølelsen

Kunsten havde til formål at styrke fællesskabsfølelsen i en tid, hvor den danske nation skrumpede geografisk. Direktør på Trapholt, Karen Grøn, forklarer: »I dag er verden globaliseret og opdyrket, og det udfordrer vores forståelse af os selv. For det første bor der mange fremmede i Danmark, og danskere i udlandet. For det andet er selve naturen ikke »naturlig« - men dyrket og kultiveret. Med dette i baghovedet udfordrer Søren Martinsen vores klassiske landskabstradtion og en national selvforståelse«.

Søren Martinsen benytter landskabet som kunstnerisk strategi i forbindelse med sit konsekvente arbejde med identitetsdannelser og identitetsbrud.

Vender traditionerne på hovedet

Han vender den traditionelle brug af landskabet på hovedet, og rykker ved forestillingen om det som noget naturgivent. I hans malerier er der altid elementer, der bryder realismen, og dermed går imod selve kernen i landskabsmaleritraditionen. I Søren Martinsens værker fremstår landskabet konstrueret, men ikke desto mindre som et element vi forstår os selv ud fra. Vi både skaber landskabet, og bliver samtidig skabt af det.

Fornyer af traditionen

Søren Martinsen arbejder bevidst med traditionen. Det kommer til udtryk i de af hans malerier, der motivisk og kompositorisk refererer til kanoniserede værker fra guldalderen og den senere symbolisme, og i hans nye videoværk, Danskeren, der igennem sit tema skriver sig ind i danmarksfilmstraditionen, der blev skudt i gang med PH's Danmark i 1935. Men det er værd at bemærke, at Martinsen blot bruger referencerne til at få traditionen i tale - og ikke til at fortsætte den ukritisk. Traditionen udspiller sig i hans værker som temaer, der åbner for diskussioner om, hvad der skaber vores identitet, og om landskabets rolle i dette komplicerede spil.

Udstillingen kan ses på Trapholt fra 17. januar til 11. august 2013. (FlA)