- MIDAS -
Svend Aage Wolff spiller en af de lokale dansksindede i Kragelund i forestillingen »Grænsen«. (Foto: Hans Christian Davidsen)

Dagligdag mellem venner og fjender

Teater

Feltflyvepladsen i Kragelund lige nord for den dansk-tyske grænse giver stof til et dobbeltsproget teaterstykket, der får premiere den 23. oktober. Forestillingen tager på turné.

Hans Christian Davidsen (hcd@fla.de)

onsdag, 09.10. 2013 13:40

FLENSBORG. De tyske soldater gik og lavede ikke noget overhovedet. Lokalbefolkningen og de udsendte tyskere gik klos op og ned ad hinanden. Lærte hinanden at kende - på tværs af sprog og national indstilling. Dramatikeren Kaj Nissen har skrevet teaterforestillingen »Grænsen« om feltflyvepladsen i Kragelund, der lå lige nord for Frøslev Plantage - og her går en dansk pige fra landsbyen hen og forelsker sig i en af de tyske soldater på Schafhaus Feldflugplatz, som den hed på tysk. Stedets dobbelte politiske indstillinger - og det at alle forstår både dansk og tysk - er motoren, der bevæger handlingen i forestillingen.

Til sidst drager tyskerne hjem igen. Besættelsen er slut, og kærlighedshistorien forbliver uforløst. Men man skal leve videre med hinanden, og folk på dette lille sted skal igen finde ud af at være sammen om tingene.

Vises for skoleelever

Den 23. oktober har »Grænsen« premiere på Frøslevlejrens Efterskole, hvor den vises for eleverne. Den 24., 26. og 27. oktober vises stykket på Det Lille teater Flensborg, og derefter kommer den på turne i det dansk-tyske grænseland: Til Hoptrup syd for Haderslev, Bydelstorp (Büdelsdorf) ved Rendsborg, Højer, Det Lille Teater Gråsten, Broagerland Forsamlingshus, Husum Slot og igen Frøslevlejrens Efterskole.

Med i skuespillertruppen er aktører fra Det Lille Teater Flensborg, Det Lille Teater Gråsten og Niederdeutsche Bühne i Flensborg. En af dem er Niels-Ole Lindgård fra Det Lille Teater Flensborg.

Stærkt nazificeret

- Området ved Kragelund var et af de stærkest nazificerede i Sønderjylland. Her holdt man fast lige til det sidste. Området var i forvejen dobbeltsproget. Præferencerne svingede til begge sider, og forestillingen kommer også til at foregå på både dansk og tysk, siger Niels-Ole Lindgård.

Ud over selv at spille med har han også ansvaret for kontakterne til de skoler, der sender elever af sted for at se stykket. Til premieren på Frøslevlejrens Efterskole kommer elever fra den tyske skole i Tønder, Zentralschule Harrislee og Duborg-Skolen i Flensborg. Teaterprojektet har fået penge fra blandt andet KulturDialog og fonde, og en forudsætning for at modtage den økonomiske støtte er, at stykket skal bruges pædagogisk.

Ud over Niels-Ole Lindgård medvirker fra Det Lille teater Flensborg også Jens Christian Krause, Doris Jensen Sørensen og Walter Borg.

Kaj Nisssens teatermanuskript bygger på bogen »Da Krigen kom til Kragelund«. Den blev udsendt i 2005 af Johannes Matthiesen, der er født i Kragelund i 1936 og voksede op i Krat, samt Martin Reimers, der er skovfoged i Gråsten.

Gemt og glemt

I mange år har resterne fra krigen ved Kragelund været gemt og glemt, selv om den tyske værnemagts militære feltflyveplads op ad Frøslev Plantage er den bedst bevarede i hele Danmark.

Endnu kan man i kanten af plantagen finde mere end 20 bevarede flyskjul, barakpladser samt skjul til biler og brændstof. Desuden var der under krigen ved Kragelund lyskastere og antiluftskyts samt en pansergrav med tilhørende løbegrave og maskingeværstillinger.

- Tyskerne ville bruge flyvepladsen til at forsvare sig mod et eventuelt engelsk angreb nordfra. Sideløbende blev der i 1944 gravet dybe pansergrave, der skulle stoppe allierede kampvogne nordfra. De kom dog aldrig, men havde også kunnet forcere så let som ingenting, siger Niels-Ole Lindgård.

Billetter til forestillingerne i Det Lille teater Flensborg kan reserveres ved henvendelse til Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger i Flensborghus.