Radar Hochbrücke over Kielerkanalen vil i de kommende fire måneder være spærret for lastbiler.

Radar Hochbrücke over Kielerkanalen vil i de kommende fire måneder være spærret for lastbiler. (Arkivfoto)

- Annonce / Anzeige -

 - Annonce / Anzeige -

Bro spærret: Trafikkaos på motorvej A7 truer

Brospærring

Rader Hochbrücke over Kielerkanalen spærres for lastbiler i fire måneder, og to ud af fire spor lukkes. Store køproblemer på A7.

Jan Christensen (jc@fla.de)

lør, 27. jul 2013, 10:28

FLENSBORG. En af de vigtigste transitveje mellem Skandinavien og resten af Europa risikerer at blive ramt af trafikkaos i de kommende fire måneder.

Det er broen på motorvej A7 over Kieler-kanalen ved Rendsborg, Rader Hochbrücke, der med øjeblikkelig virkning er spærret for lastbiler, samtidig med at personbiler nu kun kan passere broen i et spor i hver retning.

Grunden er, at broens betonkonstruktion er så medtaget, at de bærende piller skal saneres, og arbejdet ventes at tage fire måneder, oplyser de tyske trafikmyndigheder.

Allerede lørdag formiddag var der næsten 20 kilometer kø i nordgående retning, mens bilerne på vej fra Danmark og sydpå holdt i en fem kilometer lang kø.

Broen ligger på den stærkt trafikerede motorvej mellem Flensborg og Hamborg, og spærringen kommer på det værst tænkelige tidspunkt. Normalt passeres broen over Kielerkanalen af 40.000 biler, mens netop nu i feriehøjsæsonen stiger tallet til 55.000 køretøjer. Til sammenligning passeres Storebæltsbroen dagligt af omkring 30.000 biler, mens den ny lillebæltsbro passeres af 60.000 køretøjer i døgnet.

Den beskadigede bro er fra 70erne, og spærringen sker, netop mens den anden vigtige forbindelse, en almindelig hovedvejstunnel under Kielerkanalen i Rendsborg, er under renovering. Derfor opfordres lastbiler over 7,5 tons til at vælge lange omveje over bl.a. Husum på den slesvig-holstenske vestkyst. Spærringen vil koste dyrt og betyde omfattende forsinkelser for især transportbranchen, men også privatbilister vil i perioder opleve lange ventetider på at komme over Kielerkanalen, der forbinder Nordsøen og Østersøen som en vigtig genvej for skibsfarten.