- MIDAS -
Professor Claus von Carnap-Bornheim (i midten) får her besked om, at hans institurt får 1,6 millioner fra delstaten Slesvig-Holsten. Budbringeren er til højre for ham viceminister Rolf Fischer (SPD). Til venstre er det forretningsfører Doris Rohwäder fra Centrum for Baltisk og Skandinavisk Arkæologi. (Foto: Martina Metzger)

Arkæologer venter spændt

Arkæologi

I begyndelsen af 2014 får Centrum for Baltisk og Skandinavisk Arkæologi i Slesvig besked på, om det bliver godkendt som Leibniz-Institut.

Hans Christian Davidsen (hcd@fla.de)

tirsdag, 19.11. 2013 14:57

SLESVIG. Centrum for Baltisk og Skandinavisk Arkæologi får næste år tilført yderligere 1,6 millioner euro fra delstaten Slesvig-Holsten. Det oplyste viceminister Rolf Fischer (SPD), da han gæstede Gottorp Slot, hvor centret har til huse.

Centret har ansøgt om at blive et Leibniz-Institut, og bliver det optaget i Leibniz-sammenslutningen, udløser det automatisk økonomisk støtte fra forbundsregeringen. Dermed vil arkæologicentrets arbejde også kunne fortsætte sit arbejde fremover. Centrum for Baltisk og Skandinavisk Arkæologi blev grundlagt i 2008 og er en del af Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen. Centret er en ikke-universitetsbaseret forskningsinstitution, der har et tæt samarbejde med andre arkæologiske forskningsenheder rundt omkring Østersøen samt Chris­tian-Albrechts-Universität i Kiel. Denne forskning på tværs af landegrænser vil kunne fortsættes, hvis ansøgningen fra Slesvig godkendes.

Hvem, der kommer med i Leibniz-sammenslutningen, besluttes af et videnskabeligt råd. Sammenslutningen er opkaldt efter filosoffen og diplomaten Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), der grundlagde de store, gamle videnskabsakademier i Tyskland.

I fint selskab

Bliver arkæologi-centret på Gottorp Slot optaget, vil det komme i selskab med blandt andet Römisch-Germanisches Zentralmuseum i Mainz og Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung i Frankfurt am Main og dermed indgå i fælles forskningsprojekter med disse institutioner.

I begyndelsen af 2014 afgøres det, om Centrum for Baltisk og Skandinavisk Arkæologi bliver optaget. Hvis ja - så kan forskningsarbejdet gå i gang i 2016. Hvis nej - så er viceministeren allerede nu ude med en garanti.

A

lternativ løsning

- Vi vil gøre alt for at finde en alternativ løsning. Vi kan slet ikke forestille os, at Slesvig-Holsten skulle miste det arkæologiske forskningsinstitut på Gottorp Slot, sagde Rolf Fischer på delstatsregeringens vegne over for journalister og fagfolk på Gottorp Slot.

- Slesvig-Holsten har kun få forskningsinstitutioner, der kan fremlægge så mange resultater som dette centrum, tilføjede han.