Vestkystens borgere er mere glade for turister i 2022

Turister betyder lokale arbejdspladser, øget økonomi og bedre cykel- og vandrestier i naturen, mener borgerne i Destination Vesterhavet.

Borgerne hilser turisterne velkomne i Destination Vesterhavet. Så er der nemlig jobs på Vestkysten. Foto:
Borgerne hilser turisterne velkomne i Destination Vesterhavet. Så er der nemlig jobs på Vestkysten. Foto: Thomas Høyrup Christensen
inga@fla.de
lørdag d. 24. december 2022 kl. 10.46

Ringkøbing. Borgerne i Varde og Ringkøbing-Skjern kommune er glade for den lokale turisme. 76 procent af indbyggerne mener, at turismen har flere positive end negative konsekvenser for lokalområdet. Det er syv procentpoint flere end i 2021. Kun seks procent mener, at turismen har flere negative end positive påvirkninger. Tallene stammer fra en ny borgerundersøgelse foretaget af Epinion på vegne af VisitDenmark og Destination Vesterhavet. Vi skal have borgernes holdning på bordet for at skabe en bæredygtig turismeudvikling, mener direktøren i Destination Vesterhavet.

- Vi tager temperaturen på borgernes opfattelse af turismen for at pege den bæredygtige turismeudvikling i den rigtige retning. Udviklingen skal formes i balance med destinationens lokale miljø og i samspil med borgerne. Lokalbefolkningen skal gerne opleve, at turismen gør noget godt for deres samfund og er med til at udvikle området til glæde for både lokale og besøgende, siger Peer H. Kristensen, som er direktør i Destination Vesterhavet.

Ifølge analysen er borgerne i Destination Vesterhavet faktisk mere tilfredse med turismen, end borgerne generelt er i hele Danmark. Således svarer 78 procent i Destination Vesterhavet, at de er ’meget enig’ eller ‘enig’ i, at turismeudviklingen bidrager positivt til lokalområdet. For hele Danmark gælder det kun 69 procent af borgerne.

Det overordnede billede viser dertil, at de aspekter, der påvirkes af turismen, vurderes som mere positivt end negativt. Tre ud af fire eller flere vestkystborgere vurderer, at turismen smitter positivt af på den lokale beskæftigelse, økonomi og handelsliv. Udvalget og kvaliteten af aktiviteter i naturen, forlystelser og oplevelser samt udbuddet af restaurantener og spisesteder lægger borgerne også positiv vægt på. Der, hvor flest borgere i Destination Vesterhavet vurderer, at turismen har en negativ påvirkning, er beskyttelse af miljø og naturområder samt mulighederne for at bevæge sig ugeneret rundt.

- Vi får et klart billede af, hvordan borgerne trives med turismen i vores område, og hvor der ligger nogle udfordringer, vi skal arbejde med. Folk er generelt bevidste om, at turisterne er med til at generere en masse arbejdspladser og bidrager til livskvaliteten for børn, unge og ældre gennem den lokale økonomi. Borgerne er generelt stolte af, at turisterne har lyst til at besøge vores område, og mange føler et ansvar for, at gæsterne får en god oplevelse, fortsætter Peer H. Kristensen.

Otte ud af ti borgere tilkendegiver, at de godt kan lide, at turister besøger deres egn. Desuden fastslår knap syv ud af ti borgere, at der er en passende mængde turister i deres område. 81 procent af borgerne i Destination Vesterhavet mener, at turismen ikke skaber problemer for lokalområdet. 15 procent af borgerne mener, at turismen skaber udfordringer dele af året, mens tre procent angiver, at turismen er en hovedpine hele året. Det er særligt trafikale udfordringer og mangel på parkeringsmuligheder, der er smertekilden.